GEORGE SOROS VILL HA GEOENGINEERING I ARKTIS MOT KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Mars 2023

George Soros vill skapa konstgjorda moln i Arktis i syfte att rädda klimatet. 

ARKTIS OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

   Ärkeglobalisten George Soros närvarade på Munich Security Conference i februari 2023 där han deklarerade att världen var i fara på grund av klimatförändringarna. Soros menar att smältandet av Grönlandsisen kommer att höja havsnivåerna med flera meter men att Sir David King, en klimatforskare, kan ha svaret på detta problem. Kings teori är att vindarna på Arktis betedde sig på ett förutsägbart sätt men att klimatförändringarna nu har ändrat på detta.

FÖRÄNDRADE VINDAR PÅ ARKTIS

   Arktis cirkulära vindar brukade hålla den kalla luften inom den Arktiska cirkeln och hålla varm luft ute. Nu läker denna kalla luft ut från Arktis  och ersätts med varm luft som kommer söderifrån. Detta är troligen orsaken till den Arktiska stormen som drabbade USA i julas och som orsakade en köldknäpp i Texas nyligen säger Soros. 

   Den arktiska oceanen brukade vara täckt med snö och is som reflekterade solen med det som kallas Albedoeffekten men de stigande temperaturerna har orsakat issmältning och Grönland är nu täckt av sot från förra årets skogsbränder i USA, från båtar på haven och andra orsaker. 

KONSTGJORDA MOLN ÖVER ARKTIS

   Enligt Soros har Sir David King en plan för att rädda klimatsystemet. King vill återskapa Albedoeffekten genom att skapa artificiella moln högt ovanför jorden och detta projekt skulle kunna rädda det arktiska klimatsystemet.

   Soros menar att människan har förstört ett tidigare stabilt system och det är bråttom att något görs eftersom vi är nära att överträda 1,5-graders målet som sattes i Parisavtalet 2015. Fortsätter vi så här kommer vi att nå över 2,5 graders höjning runt 2070 och detta skulle innebära smältandet av den arktiska permafrosten.

   Soros menar att Världsbanken bör fokusera på klimatförändringarna. 

Video ovan: Jim Lee från Climateviewer.com informerar om George Soros och hans planer på konstgjorda moln. Länk till hemsida nedan. 

 

geo-engineering sverige_chemtrails_haarp

Bild ovan: kanske är det solar radiation management som Soros syftar på där man blockerar solens strålar via konstgjorda moln? Fotosyntesen får stå åt sidan när planeten ska räddas. 

 

REFERENS

Sajten Climate Viewer har mycket info om geoengineering: 

Climateviewer

FOTO  Licens 2.0  Copyright   World Economic Forum   

Be the first to comment on "GEORGE SOROS VILL HA GEOENGINEERING I ARKTIS MOT KLIMATFÖRÄNDRINGARNA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.