ELANA FREELAND OM GEOENGINEERING, 5G OCH TRANSHUMANISM

elana freeland_2019_

Mars 2020

I nedanstående video från 2019 pratar författaren Elana Freeland om geoengineering, 5G och transhumanism. Freeland menar att alla dessa komponenter hör samman för att bygga en ny värld enligt globalisternas önskningar. 

    Elana Freeland har skrivit böckerna  “Chemtrails/HAARP and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth”(2014) samt “Under an Ionized Sky” (2018). När denna artikel skrivs arbetar hon på sin tredje och sista bok i ämnet som ska handla om transhumanism. Nedanstående föreläsning gjordes i Olympia, Washington i maj 2019 och berör ovannämnda ämnen.

Video ovan: Elana Freeland håller föreläsning om geoengineering, 5G och transhumanism. 

GEOENGINEERING FÖR EN LEDANDE ATMOSFÄR

    Elana Freeland säger att under 80-talet så hade USA programmet Strategic Defense Initaitive (SDI), det så kallade Star Wars programmet. Men de fick inte SDI att fungera eftersom militären saknade en ledande atmosfär. Vid den tidpunkten kom ingenjören Bernard Eastland med sina patentansökningar för jonisfäriska upphettare (ionospheric heaters- HAARP). Dessa upphettare kunde operera mellan troposfären och jonosfären och i patenten kan man läsa att det var nödvändigt med nanopartiklar i atmosfären i syfte att jonisera den (göra den ledande).

    När Bill Clinton blev president ändrade man namnet till Ballistic Missile Defense Program. Nu när vi har en besprutad atmosfär så har man uppnåt målet att få en ledande/joniserad atmosfär. Atmosfären har blivit elektrifierad, manipulerad för trådlösa operationer. Hela infrastrukturen på vår planet har modifierats för att passa detta syfte. I rymden ovanför oss så har vi stora mängder sensorer och stora mängder nanopartiklar som släpps ut. Termen “Chemtrails”  är en militär term som kommer från en manual från U.S. Air Force Academy från 1990.

elana freeland_haarp_strategic defense initiative

 Nu när atmosfären har blivit ledande tack vare geoengineering kan den militära trådlösa tekniken i rymden fungera. Sverige är inget undantag.    

OLIKA SYFTEN FÖR GEOENGINEERING

    Freeland säger att geoengineering är ett brett område och har flera syften. Man kan manipulera vädret och använda det i utpressningssyfte mot bångstyriga nationer. Geoengineering kan skapa enorma energimängder. Man kan skapa stormar, man kan manipulera jetströmmen.  Nanopartiklarna i atmosfären faller ned till jorden. De hamnar i våra lungor, våra kroppar. De passerar blod-hjärn barriären tack vare deras storlek.  Nanopartiklarna är nödvändiga för trådlösa operationer. Partiklarna måste vara i atmosfären 24/7 för att allt ska fungera. Vi är alla försökskaniner i detta elektromagnetiska experiment

Freeland nämner olika syften med geoengineering: 

  1. Planetära/geofysiska operationer. Man ändrar på markytorna rent fysiskt. 
  2. Directed Energy Warfare. Man använder vädret som ett vapen.
  3. Övervakning och neurala operationer. Här pratar vi om targeted individuals. Det finns minst 1,5 miljoner TI’s i USA som attackeras i sina egna hem.
  4. Biologi/Transhumanism. Detta kan nu göras på avstånd. Allt som de behöver är rätt frekvens och att kalibrera pulserandet från sakernas internet.

elana freeland_haarp_geoengineering_5g

Bild ovan: Elana Freeland går igenom olika syften med geoengineering. 

HAARP   

     HAARP i Alaska används tillsammans med två andra instrument i Alaska. Just nu skapas det en ring runt vår ekvator som påminner om ringen runt Saturnus. Ibland har det rapporterats om att man har sett två solar. Detta skulle kunna vara Barium i atmosfären som skapar en spegelbild av solen. Författaren Rosalie Bertell säger att HAARP kan skapa effekter motsvarande ett kärnvapen var som helst på planeten via laser och partikelstrålning,

    De använder jonisfäriska upphettare över ett målområde på så sätt att man korsar strålarna. Med tre korsande strålar kan du skapa ett hologram i skyn. Vi lever i en plasmaatmosfär just nu tack vare all geoengineering.  Freeland säger att HAARP är ett skalärvapen och att det var aktivt under jordbävningarna i Fukushima.     

sverige_geoengineering_klimatförändringarna_förenta nationerna

Bilden ovan visar hur molnen såg ut runt Fukushima innan katastrofen. Freeland menar att detta utseende är ett resultat av jonisfäriska upphettare som pulserar jonosfären.

haarp clouds_geoengineering_climate change

haarp sverige geoengineering chemtrails

 HAARP-anläggningen i Alaska.

 Video ovan: U.S. Air Force: “syftet med HAARP var att  injicera energi i jonosfären i syfte att kontrollera den. Det målet har uppnåtts”.  

GLOBAL UPPVÄRMNING/KLIMATFÖRÄNDRINGAR

    När HAARP installerades på 90-talet så började samtidigt en omfattande propaganda om klimatet. Man menade att klimatet och miljön tog skada på grund av vår förorening, på grund av våra bilar och så vidare.  De kallade det för global uppvärmning och de skyllde på koldioxiden. Deras nästa steg är att skylla klimatförändringarna på solen.  Vi har blivit lurade. Det finns en elit på denna planet som vill minska antalet människor på denna planet och som vill skapa en ny slags människa. 

cop 25_klimatmöte madrid_al gore

Al Gore – mångmiljonär tack vare affärerna bakom utsläppsrätter. En sann miljövän. 

THE SPACE FENCE

   Rymdstaketet eller Space Fence bestod ursprungligen av radaranläggningar. Space Fence handlar om krigföring  som styrs av AI. De släpper ut biljoner nano sensorer i den övre atmosfören. Många av dessa kommer ned till jorden och vi andas in dem. Vissa av dessa sensorer fastnar i centrifugalkraften runt jorden och bildar en ring runt planetens ekvator. Det är ett trådlöst fenomen som styrs av trådlösa frekvenser. Hela planeten är nu full av  radaranläggningar, såson GWEN towers, Wind Farms, NEXRAD’S. Radiomastar är del av detta space fence. Om du undrar varför telekomindustrin och  infrastruktursföretag inte är på din sida och inte verkar bry sig om vad du tycker så beror det på att dessa arbetar under militära kontrakt. 

   Varje gång en raket skjuts upp så genererar det mellan 20 till 120 ton av aluminium som dumpas i vår atmosfär och detta andas vi in. CERN är på en helt annan nivå. Gränsen mellan fysik och metafysik har suddats ut. Vår norra magnetpol har förändrats, den har flyttats flera grader österut. För några år sedan så kollapsade vår magnetosfär och blev sedan återställd. Detta var CERN in action.  Det finns ett ockult brödraskap som är engagerade i secret space programs. De har verktygen och makten att kunna göra något globalt.

space fence_elana freeland_haarp

 The Space Fence handlar om global kontroll över jorden och rymden. Detta kan inte uppnås utan 5G.  

Video ovan: Elon Musk och hans Starlink-projekt strålar 5g från rymden.

Video ovan: Företaget Lockheed Martin  om sitt  space fence. 

BRÄNDERNA I NORRA KALIFORNIEN

    Utanför Santa Rosa i Kalifornien har de Lidar Towers. Dessa torn mäter atmosfären och sedan kan man spraya området med nanopartiklar. Vad gäller bränderna i norra Kalifornien verkade det som om de hade en egen vilja. De gick från ett hus, skippade ett annat hus och gick till nästa hus. De följde en algoritm. Vi har det som kallas Li-Fi vilket är ljus som överför data istället för radiofrekvenser. I bränderna i staden Paradise använde de Li-Fi från det blåa spektrumet som troligen kom från en helikopter som sedan triggade igång bränderna.

    LED-lampor pulserar regelbundet och du kommer att vibrera i samklang med dessa pulser. LED lampor har sensorer som skannar av omgivningen 24/7. De agerar på denna information och de nätverkar med andra apparater i sakernas interent.

   FÖRENTA NATIONERNAS SMARTA STÄDER

    Sedan har vi Förenta Nationernas smarta städer som baseras på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Dessa städer är fullproppade med sensorer för övervakning. Dessa sensorer kan användas som vapen via radiomastar och fiberoptiska kablar eller av vad som helst som kalibrerar  i samband med 60 Hertz i ditt hem. Smarta städer är beväpnade städer riktade mot oss.  

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

EU 5g smart cities

 Smarta städer innebär att allting är uppkopplat och mätbart.  Planen baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Konceptet med smarta städer kan inte utföras utan 5g. 

 

Be the first to comment on "ELANA FREELAND OM GEOENGINEERING, 5G OCH TRANSHUMANISM"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.