ATT FÖRHINDRA MOLNBILDNING MED GEOENGINEERING

geoengineering_chemtrails_haarp_climate change_

Oktober 2018

 I Kalifornien pågår en torka som har pågått i flera år och som är exceptionell i sitt slag. Många menar att detta fenomen kan vara ett resultat av geoengineering.

I nedanstående video berättar Jordan Sather från sajten DestroyingTheIllusion hur man med hjälp av geoengineering förhindrar molnbildning och således kan orsaka torka efter behag.

 

ATT FÖRHINDRA MOLNBILDNING

Jordan Sather säger att aerosolbesprutningen (a.k.a. chemtrails eller Strategic Aerosol Injections) över Kalifornien är omfattande. Bland annat är det vanligt att se det beryktade rutmönstret. De besprutar längs Västkusten och speciellt över Kalifornien och havet utanför Kalifornien. Aerosolbesprutningen innebär att biljoner partiklar av aluminiumhydroxid släpps ut i atmosfären och resulterar i att moln inte kan bildas.  Moln bildas genom att vattenånga uppe i atmosfären fäster sig på andra partiklar, till exempel dammpartiklar.  När vattenånga ansamlas på en dammpartikel så kallas den dammpartikeln för en  kondensationskärna. När tillräckligt mycket vattenånga har fäst sig hos en partikel så faller den (det börjar regna). Besprutningen med aluminiumhydroxid stoppar denna process eftersom vattenångan inte kan fästa sig vid dessa aluminiumpartiklar. En hög kvantitet av aluminiumpartiklar är avgörande för att denna manipulering ska fungera.  Resultatet blir inga moln och således inget regn. Enligt Geoengineeringwatch så kan denna besprutning även resultera i  “regnlösa moln”.

GEOENGINEERING OCH BRÄNDERNA I KALIFORNIEN

Sather menar att aerosolbesprutningen över Kalifornien har pågått i flera år och det är därför som Kalifornien blir torrare och torrare.  Aluminium är väldigt lättantändligt. När aluminiumhydroxiden faller ner från atmosfären och lägger sig på marken så blir marken mer lättantändlig. När aluminium brinner så är det svårt att släcka. Detta skeende öppnar dörren för bränder. Det krävs inte mycket för att en brand ska starta. Aerosolbesprutningen har bidragit starkt till de bränder vi ser i Kalifornien och det är på grund av aluminiumen som bränderna är svåra att släcka.

klimatförändringar_global uppvärmning_geoengineering_chemtrails_sverige
Bränderna i Kalifornien. Kan det vara så att det är geoengineerings-program som ligger bakom dessa och klimatförändringarna?

FÖRSTÄRKT OVÄDER

Detta paket av  kondensationskärnor förflyttar sig sedan inåt landet och efter ett tag så börjar vattenångan att fästa sig vid dessa. Detta resulterar i större moln, större stormar, eftersom det blir mer vattenånga i atmosfären.  Detta bidrar till att orkanerna i sydöstra USA blir så stora. Aerosolerna förstärker ovädret. Det förekommer mycket aerosolbesprutning i Florida som resulterar i konstgjorda moln. Oftast så besprutar man före stormen kommer i syfte att stormen ska förstärkas när den kommer till det besprutade området. I Nordöstra och Mellanvästra USA så får vi konstiga väderfenomen. Vi kan få oväder som skiftar från regn till snö och som sker på en kort distans.  Vädermodifieringen påverkar även blixtoväder som blir större och större. Detta sker på grund av all aluminium i atmosfären som har en ledande egenskap.

Dessa geoengineerings-program förstör vädermönstren över hela USA. När man pratar om mänsklig påverkar på klimatet eller klimatförändringar så är det geoengineering som det handlar om men detta pratas det ingenting om.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Mer info:

varför chemtrails över Sverige? Läs en transkriberad video:

jmm.nu chemtrails Sverige

Hur påverkas vår atmosfär av geoengineering? The HAARP Report förklarar: 

jmm.nu The HAARP Report om geoengineering.

Min låt om geoengineering/chemtrails – Artificial Sky:

jmm.nu Artificial Sky

 

Foton:

By La Responsable [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.