GEMENSAM FÖRETAGSSKATT INOM EU?

Mars 2017

EU vill införa en gemensam bolagsskatt för medlemsländerna. Detta är ytterligare ett steg i EU:s plan att sopa bort allt vad suveränitet heter och skapa en
europeisk superstat.

EU-kommissionen pushar att införa en gemensam bolagsskatt inom EU:s medlemsländer. EU säger att syftet är att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering.I Redan 1999 började EU-kommissionen att skissa på en gemensam bolagsbeskattning inom EU. 2011 kom EU-kommissionen med ett nytt försök till gemensam bolagsskatt men det drogs tillbaks pga. ovilja hos några av medlemsländerna.

Det svenska skatteutskottet har dock varit negativa till detta eftersom det strider mot subsidiaritetsprincipen (dvs. att medlemsländerna ska bestämma vissa saker själva utan inblandning av EU). Skatteutskottet skriver bl.a.

“Förslaget innebär en stor inskränkning  av medlemsstaternas  befogenhet på den direkta skattens område. Kommissionen ska dessutom ges stora möjligheter att genom delegerade akter utforma beskattningen av berörda företag.”

T.o.m. riksdagen ansåg att EU-kommissionens förslag var ett brott mot subsidiaritetsprincipen.

I nedanstående video så pratar EU-parlamentarikern David Coburn om EU-kommissionens förslag om gemensam bolagsskatt inom EU. David Coburn är från det engelska partiet UKIP. UKIP är medlemmar i EFDD-gruppen i EU-parlamentet (en EU-kritisk grupp).

“Återigen så kommer ni med samma ide som har blivit så hårt kritiserad i det förflutna. Ni vill installera en gemensam bolagsskatt inom EU. Ni säger att ni vill skapa ett skattesystem med hög transparens. Men det som ni egentligen vill är att skapa en överstatlig skatteunion. EU-kommissionen vill också ha en lista över stater eller regioner som inte är samarbetsvilliga vad gäller skatter. Detta är en metod från er sida som går ut på att utpressa nationer som gillar konkurrens. Ni vill att de ska ställa sig i led. Om ni använder skattekonkurrens mellan länder så finns det inga incitament till att hålla public service flytande. Regeringarna kommer att fortsätta att plundra skattebetalarnas surt förvärvade slantar. Den goda nyheten för brittiska skattebetalare är att med en hårt brexit och att vi lämnar den gemensamma marknaden och skatteunionen, så kan vi reducera företagsskatten i England markant”.

  Referens

Dagens Industri: gemensam bolagskatt EU

EFDD-gruppen i EU-parlamentet

 

Be the first to comment on "GEMENSAM FÖRETAGSSKATT INOM EU?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.