LÄRARE SPARKAD – VÄGRADE ANVÄNDA ORDET “HEN”

September 2021

Läraren Selma Gamaleldin blev sparkad från Solvikskolan (Waldorfskola i Järna, Stockholm) för att hon vägrade använda pronomet “hen” till en sjuårig pojke.  

 

Video ovan: Selma Gamaleldin berättar sin historia. Gamaleldin har en kristen bakgrund. 

AVSKEDAD PÅ GRUND AV “HEN”

   Gamaleldin jobbade som lärare i årskurs 1 på Solvikskolan i Järna. Den första skolveckan i augusti på hennes jobb kom en förälder fram till Gamaleldin och hon ville att Gamaleldin skulle använda ordet “hen” till förälderns sjuårige son varav Gamaleldin svarade nej till detta. Föräldern i fråga kontaktade skolledningen och ledningen tog beslutet att avskeda Gamaleldin om hon inte började använda ordet.

   Innan avskedet blev Gamaleldin avstängd en vecka så att hon kunde “tänka över situationen” och kanske ändra sin åsikt. Gamaleldin ändrade dock inte åsikt och blev avskedad.    

DISKRIMINERING ENLIGT D.O.

   Gamaleldin gick till facket (Lärarförbundet) och fick en juridisk ombudsman. Denne sade att skolan hade rätt att avskeda Gamaleldin  med stöd av Diskrimineringsombudsmannen.  Gamaleldin säger att på DO:s hemsida står det att det är diskriminerande mot barnet om du inte kallar det för vad det önskar att bli kallat.  Den juridiska ombudsmannen sade att Gamaleldin  kunde överklaga men att hon troligen skulle förlora. 

KAN FÖRÄLDERN MISTA VÅRDNADEN?

   Gamaleldin menar att om hon säger “hen” till en pojke så meddelas pojken att han varken är en flicka eller pojke, utan att det är något som han själv får bestämma. Detta kan resultera i att pojken börjar skämmas över sitt kön och kan vilja operera sig och ta hormonbehandling. Samtidigt sker en sterelisering. Detta är något som Gamaleldin  inte vill bidra till.

   Gamaleldin tror att denna genusagenda kommer ske i andra svenska skolor. Skolpersonal kommer att bli tvingade att använda ordet “hen“. I Kanada hamnade en pappa i fängelse eftersom han ej ville säga “han” till sin 12-åriga dotter. Gamaleldin ställer sig frågan: om lärare kan avskedas för just detta idag så kanske nästa steg är att föräldrar tas ifrån sina barn.

INDOKTRINERING I DEN SVENSKA SKOLAN

   Gamaleldin vill berätta denna historia så att folk vet vad som kan hända även dem och förstår vilket Sverige som vi lever i idag. Gamaleldin är utexaminerad lärare  och som mor till en sjuårig dotter så vet Gamaleldin vilken stor påverkan lärare och skolpersonal kan ha på barnen. Skolpersonal har stora möjligheter att påverka barn att vara en pojke, om barnet känner för det eller en flicka, om barnet känner för det, även om man inte har den biologin.

   Selma Gamaleldin är rädd att hennes dotter indoktrineras av den svenska skolan och en dag säger: “Mamma, jag känner mig som en pojke, jag vill ta medicin och operera bort mina bröst”. 

   På Solviksskolans hemsida kan man läsa att skolan arbetar med likabehandlingsarbete vilket inkluderar könsidentitet och det står i deras regelverk att det är diskriminerande att inte respektera barnets könsidentitet  (2). I regelverket ingår det även att “arbeta emot traditionella könsmönster”. (dvs. att en pojke inte nödvändigtvis är en pojke och en flicka inte nödvändigtvis är en flicka). Begreppet kallas för “könsidentitering” eller “könsuttryck” och betyder att barnet, eller den vuxne, själv får bestämma vilket kön man tillhör, oavsett ens biologiska härkomst.

REGERINGEN LÖFVEN OCH KÖNSIDENTITERING

     År 2014 sjösatte Regeringen Löfven planen “En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck” (1) I denna strategti ingår begreppet könsidentitet och i denna strategi ingår även att “utmana normer som begränsar människor”.   Man ska ta hjälp av olika myndigheter för att implementera agendan i samhället och skolväsendet.   Diskrimineringslagen (2008:567) går bland annat ut på att motverka diskriminering gällande könsöverskridande identitet. Denna agenda implementeras i skolor och förskolor. 

ssocialdemokraterna_genusagendan_könsidentitet_hen_hbtq_löfven

År 2014 sjösatte Regeringen Löfven “En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck” där syftet bland annat var att normalisera könsidentitering och att “arbeta emot traditionella könsmönster”.  Denna filosofi ingår i skolplanen för Sverige.    

MILJÖPARTIET

   Miljöpartiet är en stor förespråkare för genuspedagogik. I videon ovan, som har något år på nacken,  blir Åsa Lindhagen intervjuad av Dan Guillou där hon säger att förskolorna ska arbeta emot  “traditionella könsmönster”.  Hon vill skapa fler “möjligheter” för barn, inte bara två möjligheter (två kön) utan 1000 möjligheter. Lindhagen menar att “barn måste få vara som de själva vill vara”. Om en kille till exempel vill leka med dockor så ska han få göra det. Om en ung kille gillar att klä sig i klänning så ska man inte begränsa hans sträven utan istället bejaka den.

   Det är därför som personal på förskolorna nu utbildas i genuspedagogik, Åsa Lindhagen vill nämligen höja deras kompetens. Lindhagen nämner även i intervjun att alla skolar i Sverige har fått direktiv om att arbeta emot traditionella könsmönster och att det är skolinspektionens ansvar att se till att det blir så.

Bild ovan: genusagendan gestaltar sig inte bara i svenska skolor utan även i idrotten. Personen på bilden ovan heter Laurel Hubbard och är transsexuell.  Här deltar hen i OS i Tokyo. Hubbard var född som man med namnet Gavin Hubbard men kände sig mer som kvinna, opererade om sig och är nu en hen. Hubbard tävlar nu inom den kvinnliga kategorin i tyngdlyftning, tydligen går det bra för hen. 

 

REFERENSER

  1. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck/
  2. https://solvikskolan.se/?s=likabehandlingsarbete&submit=S%C3%B6k

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "LÄRARE SPARKAD – VÄGRADE ANVÄNDA ORDET “HEN”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.