G.EDWARD GRIFFIN OM FEDERAL RESERVE BANK

G. Edward Griffin är amerikansk föreläsare, författare och regissör. Han skrev boken The creature from Jekyll Island i vilken han avslöjar svindeln om Federal Reserve System (FED) och andra bankväsenden runtom i världen.

BANKSYSTEMET. I nedanstående video förklarar G Edward Griffin om hur Federal Reserve Bank fungerar. Man kan tro att Federal Reserve Bank är en statlig institution men så är det icke. FED är privatägt och bankirerna bakom FED har i över hundra år manipulerat dollarn, skapat kriser, legat bakom inkomstskatt, skuldsatt den amerikanska regeringen,. skapat inflation och mycket mer. På 100 år så har FED lyckats minska dollarns värde med 95 %. Här nämns personer som Rockefeller, Rothschilds, Warburger, JP Morgan och flera till.

Se föreläsningen med G. Edward Griffin nedan.

G Edward Griffin:

Jag ska ta upp några punkter ikväll som jag ska prata om vad gäller Federal Reserve Bank.

1. Det är omöjligt för FED att uppnå sina officiella mål.
2. Federal Reserve Bank är en kartell som arbetar MOT allmänhetens bästa.
3. Det är det ulitmata verktyget för ocker.
4. Federal Reserve Bank genererar det mesta av vår orättvisa skatt.
5. Federal Reserve Bank uppmuntrar krig.
6. FED avstabiliserar ekonomin.
7. FED är ett instrument för totalitarism.

FEDERAL RESERVE SYSTEM PLANERADES I STÖRSTA HEMLIGHET

Jekyll Island är en ö utanför Georgia i USA. Där skapades Federal Reserve Bank i allra största hemlighet. 1910 så träffades USA:s mest framstående bankirer på den ön och skapade planer på vad som skulle resultera i Federal Reserve Bank. Allt gjordes under största hemlighetsmakeri. Man ville inte att allmänheten eller journalister skulle få reda på att dessa herrar träffades eftersom då skulle allt gå i stöpet.

I början på 1900-talet fanns det som kallades för The Money Trust  i USA, och framför allt i New York. The Money Trust var en grupp av dåtidens stora bankirer och det var dessa som samlades på Jekyll Island.The Money Trust hade stort inflytande över ekonomin på den tiden och var inte alltid populära. Många politiker lovade att de skulle knäcka the Money Trust om dessa politiker blev valda. Anledningen till hemlighetsmakeriet på Jekyll Island berodde på att om folk i allmänhet fick veta att det var The Money Trust som låg bakom förslaget till Federal Reserve System så skulle den lagen aldrig godkännas i kongressen.

De rika finansfamiljerna i USA (Rockefeller, Rothschilds, Warburger, JP Morgan m.m.) hade förut krigat mot varann men eftersom ingen kunde vinna så gick de ihop och bildade en kartell. De sade att syftet med FED var att skydda folket, stabilisera ekonomin osv.

G._Edward_Griffin_federal reserve system_bailout_centralbank_inflation_

G. Edward Griffin.

 LÅNAR UT PENGAR SOM INTE FINNS

Så hur skapas pengar i USA. Tack vare Federal Reserve System så går det till på följande sätt:
regeringen behöver pengar och promenerar till FED:s bankirer som väntar på dem med ett varggrin. FED skriver ut exempelvis en check på 1 miljard dollars. Men dessa 1 miljard dollars finns inte i verkligheten, det är bara siffror på ett papper. FED skapar alltså pengar ur tomma intet. FEDs bankirer kan göra så här eftersom den amerikanska kongressen har beslutat att låta dem göra det. I och med att FED kan skapa pengar ur intet så har nu amerikanska regeringen 1 miljard dollars. FED i sin tur får ränta på den miljard dollars som regeringen lånat. Och för att regeringen ska kunna betala tillbaks lån + ränta så blir regeringen tvungen att höja beskatta folket mer.

Nu när regeringen har en miljard dollars, låt oss säga att en person får 100 dollars av denna miljard. Han sätter in dessa 100 dollars på sin bank. I och med att han satt in 100 dollars så har nu hans bank 900 dollars att låna ut. Hur kan det komma sig? Jo det beror på att Federal Reserve Systems regler säger att en bank som är knuten till FED måste ha 10 % av sina pengar tillgängliga, resten kan lånas ut. Så banken sparar 10 dollars av dessa 100 dollars och lånar ut 90 dollars. Pengar är skapade ur tomma intet. Och om ytterligare en person sätter in 100 dollars på sin bank så gör banken samma sak igen, dvs. sparar 10 dollars och lånar ut 90 dollars. Osv. De skapar pengar ur tomma intet och sedan betalar vi ränta på dessa pengar som inte finns.

(En optimal bank hade alltså fungerat enligt principen att om banken lånar ut 1 000 kronor så ska den också ha något av värde som täcker upp dessa 1 000 kronor. T.ex. att banken har guld till ett värde av 1 000 kr. Så är dock inte fallet utan banker lånar ut pengar som det inte finns täckning för. Detta resulterar i att valutan urvattnas vilket är detsamma som inflation).

Hela systemet går ut på att låna ut pengar och tjäna pengar på räntan.Detta system har blivit lagstadgat och vi har blivit tillsagda att det är en bra sak. De pengar som vi har lånat av bankerna går ut i ekonomin och URVATTNAR VÄRDET på den amerikanska dollarn. I och med att värdet på dollarn försvagas så går priserna upp – vi får inflation. Fast det som händer egentligen är inte att priserna går upp utan att värdet på dollarn minskar. Hade vi haft något som backade upp dollarna t.ex. guld så hade priserna inte höjts som de gör idag. Det som du kunde köpa för 2000 år sedan med guld så skulle du få liknande saker i värde i dagsläget.

De som tjänar pengarna på detta system är FEDs och regeringen.

Vad händer om du lånar pengar och det blir lågkonjuktur och du inte kan betala lån och ränta? Då tar banken ditt hus och din bil. Bankerna tjänar alltså på affären oavsett om det är hög-eller lågkonjuktur.

EUROPEISKA CENTRALBANKER

Bank of England och de flesta europeiska banksystem styrs på samma sätt som FED. I Europa kallas ofta dessa banker för Centralbanker och dessa centralbanker i Europa skapades på 1600-talet. På den tiden märkte regeringarna att de bara kunde höja skatten till en viss gräns och sedan blev det uppror bland befolkningen (cirka 43 % i skatthöjning). Tack vare systemet med Centralbanker så kunde de höja skatten ända upp till 80 % utan att få revolution eftersom befolkningen inte visste att de blev beskattade. Skatten jag pratar om är alltså inflation. Befolkningen visste inte att inflation är en typ av skatt. Att skapa pengar ur intet skapar inflation. Befolkningen märkte bara att allting blev väldigt dyrt men de förstod inte att regeringen och bankirer låg bakom det hela.

När bankirerna bakom FED planerade att skapa Federal Reserve System så använde de ordet federal eftersom det låter som om det är statligt. De använde ordet reserve eftersom det låter som om det finns en reserv av pengar eller guld någonstans. Och de använde ordet system eftersom de ville ge sken av att systemet var decentraliserat och inte styrdes av The Money Trust från New York.

När de sedan försökte få förslaget om Federal Reserve System godkänd i kongressen så började personer ur Money Trust att klaga till press och media att Federal Reserve System var ett dåligt förslag och att det skulle skada Amerika. På den tiden – såsom nu – så var inte bankirer speciellt populära bland folk. Syftet med dess klagomål till pressen var att få en motsatt effekt. Dvs. folk skulle läsa tidningarna och säga “jaha, bankirerna gillar inte förslaget om Federal Reserve System. Det måste ju betyda att det är ett bra system”. Tricket fungerade.  The Money Trust skapade och sponsrade också samtidigt gräsrotsrörelser över hela USA vars syfte var att lovorda förslaget om Federal Reserve System.The Money Trust donerade stora summor till universiteten och på dessa läroanstalter skapades ekonomiavdelningar. De handplockade professorer till dessa avdelningar som i sin tur lovordade Federal Reserve System och skrev vetenskapliga artiklar om ämnet.

FED har ökat sin makt ytterligare och kan nu skapa pengar ur tomma intet till olika saker utanför USA. De kan t.o.m. konvertera företagsskulder till pengar. Nationers skulder kan konverteras till pengar. FED ser även till att krossa alla bankkonkurrenter genom att se till att det inte är lönsamt eller för krångligt att driva bank i USA. Det har resulterat i att det finns mindre och mindre självständiga banker i USA.

Ett annan problem som FED hade var att företag hellre sparade sina pengar som de sedan investerade i olika projekt. FED ville att företagen istället skulle låna pengar av dem så att FED kunde tjäna pengar på räntan. Till slut på erbjöd FED så låga räntor att företagen inte kunde säja nej. Pengarna från FED skapades givetvis ur tomma intet.

Och vad händer om en bank hamnar i trubbel och håller på att gå under? Om en bank skulle vara tvungen att skriva av de lån som dessa företag och länder har så skulle det kunna innebära att den banken går i konkurs. Då går FED till kongressen och får en bailout. En baliout innebär att staten använder skattepengar för att betala banken så att banken inte går i konkurs.

INTERNATIONELLA  BANKIRER

Just nu så håller dessa bankirer på att köpa upp hela denna planet. Då menar jag inte bokstavligt utan de skaffar sig kontroll. De är ute efter makt. De spenderar sina pengar ymnigt. Dessa bankirer skaffar sig kontroll äver institutioner, politiker, politiska partier, tidningar, TV, koncerner, filmer, magasin, universitet, facken, handelsorganisationer, multinationella företag, scouterna, you name it. De vill ha kontroll över ledarna i alla större institut och organisationer. De köper kontroll över människor.

Samma sak gäller tredje världen. De mer eller mindre äger dessa länder. De har köpt upp dem. Ni kanske läser ibland att kongressen ger klartecken till att 100 miljarder dollars ska användas till humanitära skäl. Pengarna ska lyfta upp standarden för befolkningen i ett visst land. Dessa pengar går till politikerna i detta land för att öka kontrollen över landet. Pengarna används till att bygga totalitära system i varje land. Ett land kan t.ex. ha en diktator och landet fungerar dåligt. Med pengarna från IMF så får landet istället en finslipad diktatur. De får större arme, mer personer i byråkratin osv. Det finns nationer som inte vet hur de skulle kunna överleva överhuvudtaget om det inte fick pengar från IMF eller World bank. Dessa stater är nu fast i The New World Orders grepp.

Ett land som är orolig, krig, stökigt osv. är lättare att kuva än ett land som är självständigt.

Lånen till dessa länder i nöd innebär även att USAs leverne försvagas och det är en del av planen. Om ett land är hungrigt, svagt, det är kaos på gatorna så är det givetvis lättare för befolkningen att acceptera förslag från regeringen eller från en världsregering. Befolkningen har då lättare att säja ja. De blir glada att få pengar från FN  eftersom amerikanska dollarn är svag. Hela planen är att försvaga Amerika.

vi kan se det hela runt omkring oss. Vi har en världsarme som byggs upp, vi har en handelsorganisationer som byggs upp, etc.
Att hantera problemet med FEDs kan göras via kongressen. Kongressen startade problemet och de kan även avsluta problemet.

 

Referenser.

Freedomforecinternational: G. Edward Griffins egen organisation

G Edward Griffin: Förstå varför terrorn ökar när den egentligen borde minska

Foto

By Copyright holder releases image per OTRS – details below (Wikipedia:Contact us/Photo submission) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "G.EDWARD GRIFFIN OM FEDERAL RESERVE BANK"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.