FRISK UTAN VACCIN (LINDA KARLSTRÖM)

vaccin_barn_gardasil_hpv

Oktober 2017

Linda Karlström är en fembarnsmor som informerar om  vaccinering. Nedanstående text är utdrag från en föreläsning Linda höll år 2015 i Stockholm.  Föreläsningen heter ‘Frisk utan vaccin’.  Sajten white tv spelade in föreläsningen.

Linda Karlström:

Boken ‘Vaccinationer – risker och skador’ – är egentligen den enda boken som behandlar faran med vaccinationer. Anledningen till att jag föreläser om detta ämne är att mitt eget äldsta barn blev allvarligt skadad av sin första vaccinspruta. När hon var nyfödd så fick hon en rutinmässig vaccination mot tuberkulos i Finland. Två år senare så fick hon tuberkulos. Och det var ingen naturlig tuberkulos utan det var en tuberkulos orsakad av vaccinationen.  Varför var det ingen på BB som sade till mig: vill du ha vaccin till ditt barn? Är du medveten om att det finns risker? Enligt lagen så ska sjukhusen ge informerat samtycke till alla medicinska procedurer. Informerat samtycke innebär att ni har rätt att få information om alla sidor av proceduren innan ni tar ställning till om ni godtar det eller inte. Vårdpersonal bryter mot lagen kontinuerligt i det här avseendet. I Sverige får spädbarn vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.  Kallas även trippelvaccin DTP (DTP =Difteri, Stelkramp (tetanus) och Kikhosta (pertussis)).

linda karlström_vaccin_biverkningar_sverige

 

SKADOR BEVISLIGEN FÖRORSAKADE AV VACCIN

1986 så sammanställde USA:s medicinska institut ett register över vilka skador som vaccin bevisligen förorsakar. Dessa acciner är samma som era barn här i Stockholm får dvs. vaccin mot Hepatit B, polio, mässling, påssjuka. Institutet kom fram till att vaccination orsakar följande:

 • Akut hjärninflammation. Kronisk underfunktion av nervsystemet (inkluderande neurologiska, motoriska, sensoriska, inlärningsförmåga och beteendemässiga problem samt egenvårdsproblem). Ibland ledande till döden.

  Här har vi alla bokstavsbarn: adhd, add, asperger, autism. Vi har aggressioner, depressioner, social inkompetens, dyslexi, oförmåga att sitta still. Idag är det vanligt med aggressiva barn. Skolskjutningar i USA är mer regel än undantag. Visste ni att på de vaccin som barn får idag i Stockholm så står det på bipacksedeln att anorexi är en biverkning. Man gör heller inte långsiktiga uppföljningar på vaccinationens biverkningar. Spädbarn kan drabbas av matvägran som kan leda till döden.

 • Utbredd allergisk reaktion – som även kan leda till döden.
 • Feberkramper. När barnet får feberkramper så kan man få rekommendationen att ge barnet Alvedon. Feber är ju ett symptom på att kroppen är invaderad av främmande mikrober. För att kroppen ska få bort dessa främmande mikrober så höjer kroppen temperaturen för att bli kvitt virus och andra inkräktare. När vi sänker kroppens temperatur med Alvedon så motverkar vi kroppens reaktion. Vi ger alltså mikroberna fritt spelrum. Feber kan också vara tecken på hjärnblödning. Barnet kan ha hjärnhinneinflammation som senare i livet kan skapa neurologiska störningar.
 • Ihållande otröstlig gråt. Detta beror på att hjärnan sväller;  de skriker ut sin smärta. Gråten får en onormal frekvens och det är en gråt som en förälder aldrig glömmer.
 • Gullain Barres Syndrom. GBS är en utbredd nervinflammation som resulterar i förlamning. Det är ett modernt namn på polio. Det var ett program på tv som handlade om en svensk kvinna som hade blivit förlamad efter en injektion av Gardasil.
 • Akut artrit och kronisk artrit. Problem med lederna. Hur många är det inte idag som lider av ledproblem.
 • Trombocytopeni (brist på blodplättar). Vilket innebär att blodet inte  kan levra sig vid en yttre påverkan och man skulle kunna förblöda.
 • Mässling. Vaccination leder till mässling, ofta atypisk mässling vilket är en form av mässling som enbart drabbar de som är vaccinerade mot mässling. och det är en svår form av mässling. Den har också en hög dödlighet – 16 %.
 • Död i mässling.
 • Polioförlamning.
 • Död i polioförlamning.

Denna undersökning kan man läsa om i boken ‘Vaccination – en förälders dilemma’. Denna bok finns gratis på nätet.

VAXXED

Video nedan:  dokumentären Vaxxed – en dokumentär som jag kan rekommendera. Där får man bland annat veta att amerikanska myndigheten CDC visste redan år 2001 att det fanns en koppling mellan vaccin och autism men CDC valde att begrava rapporten.

MULTIPEL SKLEROS OCH HEPATIT B

Här är ett utdrag ur produktresumén för Engerix-B som är ett vaccin mot Hepatit B. Engerix-B kan ge inflammation i synnerven som kan leda till blindhet. Vi har även MS – multipel Skleros. Vaccination kan leda till MS.  Idag så sitter läkarvetenskapen och rycker på axlarna om vad som orsakar MS men det står ju faktiskt på bipacksedeln att vaccinet skapar MS. Hepatit B vaccin är något som vuxna ofta tar t.ex. om ni reser utomlands. Jag fick ett mail från en städfirma som skulle börja städa i polishuset. Polisen krävde att städfirman skulle vaccinera sig mot Hepatit B för att få städa där. Socialstyrelsen kan inte lagen för de bryter mot den hela tiden.

Om någon får MS i vuxen ålder så fråga om de har tagit Hepatit B-vaccin nyligen. Hepatit B-vaccin ingår numera i den utökade regionala vaccinationsprogrammet i Stockholms läns landsting. Så nu får alla spädbarn i Stockholm ett 6-valent vaccin. (sex olika vacciner). Hur naturligt är det egentligen när barnet är tre månader gammalt?

AUTISM OCH PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

Här är ett utdrag ur produktresumén för Tripedia (ett DTP-vaccin från läkemedelsföretaget  Sanofi). Här kan biverkningar vara plötslig spädbarnsdöd och autism. I  USA medger man att vaccin kan leda till autism medans man här i Sverige blånekar till det. Säger någon att vaccin kan leda till autism så blir socialstyrelsen helt tokiga. De säger: “hur kan man vara så himla fjantig att man kan tro på något sådant? Här i Sverige har vi givetvis säkra vacciner”. SIDS står för ‘Sudden Infant Death Syndrome’. På svenska kallas det PSD – plötslig spädbarnsdöd. De medger alltså att vaccinet dödar vissa barn. De biverkningar som man kan läsa om vad gäller Tripedia är alltså biverkningar som man har fått reda på efter att vaccinet hade släppts ut på marknaden. Det finns ingen aktiv övervakning över biverkningarna så man vet inte hur många som drabbas.

vaccin_andrew wakefield_sverige vaccinering_vaccinationstvång_autism

Bild ovan: Andrew Wakefield larmade på 90-talet om kopplingen mellan vaccin och autism. Etablissemanget förlät honom aldrig.

SMITTANDE VACCIN

Sedan har vi vaccin mot rotavirus. Detta vaccin är det nyaste som har införts i Stockholms  läns landsting,  det infördes 2014. Rotavirus är magsjuka/kräksjuka. Det är feber, diarre och kräkningar. Så gott som alla barn har innan två års ålder haft sitt rotavirus. Låt oss titta på bipacksedeln för rotavirusvaccinet: väsande andning och hosta, magsmärta, snuva, halsont, öroninfektion och utslag. När jag var liten var öroninfektion relativt okänt. När min mamma var liten så fanns det inte överhuvudtaget. Nuförtiden så tävlar föräldrar hur mycket antibiotika de gett sina barn. Övre luftvägsinfektioner. Tänk på hur många barn som är snuviga, har rossliga luftrör och är förkylda. Feber, diarré och kräkning. Det som vi vaccinerar mot. Detta rotavirus får de i tre doser. De får första Rotavaccinet vid två månaders ålder. Rotavaccinet smittar. Sedan man började vaccinera med Rotavaccinet så drabbas barnfamiljer året runt av kräksjukan. En annan biverkning är tarmhinneinflammation. Barnet bajsar blod.

Jag anser att BVC (barnavårdscentralen) gör ett gravt tjänstefel när de inte kontrollerar att föräldrar läser igenom bipacksedeln. BVC borde i god tid ge bipacksedeln till föräldrarna och upplysa dem. Ni ska också veta att det ni läser på bipacksedeln är långt ifrån hela sanningen.

 

LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR FJÄRDE VANLIGASTE DÖDSORSAKEN

År 2007 så kunde man läsa på Fass.se att i USA är dödsfall orsakade av läkemedelsbiverkningar den fjärde vanligaste dödsorsaken. Kort därefter försvann denna information från Fass.se. Hur situationen är i Sverige vet man inte eftersom studier saknas. I Norge hade man hittat att 18 procent av alla dödsfall på en medicinklinik var direkt eller indirekt associerat med läkemedelsbiverkningar. På Fass. se kan man läsa följande: “information om sällsynta biverkningar erhålles oftast först efter marknadsföringen när stora patientgrupper exponerats och biverkningar rapporteras spontant av alerta kliniker”.  Det var detta som hände med narkolepsin. Tycker vi att narkolepsi var en liten bisak som vi bara kan strunta i för att den är mycket sällsynt? Inte alls, flera hundra personers liv i Sverige enbart har blivit förstörda. På Fass.se står det vidare: “de här inkomna biverkningsrapporterna representerar endast toppen av isberget eftersom information från andra europeiska länder antyder att bara 10 % av alla allvarliga biverkningar och endast 2 – 4 % av mindre allvarliga biverkningar rapporteras”. Det föreligger alltså en betydande underrapportering.

INNEHÅLLET I BARNVACCIN

Varför dör barn av vaccin? Vacciner innehåller bl.a. tungmetaller, formaldehyd, färgförtunning, kylarvätska, lösningsmedel, desinfektionsmedel, natriumglutamat, antibiotika, kasein, celler från aborterade människofoster, bakterier, förorenade djurvirus (t.ex. sv 40 som orsakar cancer). När ni läser på bipacksedeln så står det väldigt krångliga ord som ni inte känner igen så ni vet inte att det egentligen handlar om kylarvätska eller lösningsmedel. På röda hund vaccinet står det ‘humana diploida celler’ vilket betyder celler från aborterade foster. Formaldehyd använder man för att döda poliovirus. När man sedan sprutar in detta vaccin i kroppen så kan kroppen återuppväcka dessa döda poliovirus. På bipacksedeln står det “ge inte barnet detta vaccin om det är överkänsligt mot någon av ingredientierna”. Är vi inte alla överkänsliga mot gifter?

På Kemikalieinspektionens hemsida kan man läsa att Formaldehyd är ett cancerframkallande gift. Är det logiskt att tro att en tremånaders baby tolererar en injektion av ett cancerframkallande gift? Detsamma gäller aluminium som numera ingår i de flesta barnvacciner. Vi sprutar in enorma mängder aluminium i våra spädbarn. Aluminium är dokumenterat som ett nervgift. Framförallt i Alzheimers patienter så hittar man stora mängder aluminium i hjärnan. Låt er inte luras när de säger att ni ska ta influensavaccin när ni är gravida. De kan säga att “det är lika mycket aluminium i vaccinet som att äta en fisk”. Det är en väsentlig skillnad att få något via munnen istället för en spruta. Tar man det via munnen så skyddar vår slemhinna kroppen från skadliga ämnen. Tar man det via spruta så finns inte detta skydd. Vi tar upp ungefär 2 procent av det aluminium som går in via munhålan eftersom vi har en skyddande slemhinna. Men när vi injicerar något så finns inte detta skydd och vaccinet går rakt in i kroppen. 

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

Plötslig spädbarnsdöd (PSD) är en slasktrattsdiagnos man använder när man vill dölja något. Barnvaccinationer tog fart på 1960-talet. PSD fanns inte som diagnos förrän 1969. 1980 hade PSD blivit ledande dödsorsak bland barn i USA. 1992 så minskade plötslig spädbarnsdöd i Sverige. Vad hände 1992 som orsakade detta? Man tog bort kvicksilver från barnvaccinen. För att förbättra statistiken i USA så döpte man om dödsorsaken till ‘suffocation in bed’. Samma sak hände med polio, man använde omdiagnostisering för att förbättra statistikerna.

De flesta små barn gillar att sova hopkrupet. De sover mycket djupare så. Men så plötsligt kom någon på varför barn dör plötsligt: det är för att de sover på magen. Och alla föräldrar trodde att om mitt barn sover på magen så kommer det att dö. Och föräldrarna började få barnen att sova på rygg. Det har bland annat lett till att barnet senare i livet fått göra operationer för att fixa till platthuvudena de har fått därav.

Referenser:

Vaxxed – dokumentär om baksidan med vaccin:

jmm.nu vaxxed

Sysslar WHO med sterilisering via vaccin?

jmm.nu WHO vaccin i Kenya

Debatten om obligatorisk vaccinering i Sverige:

jmm.nu vaccin i Sverige

 

 

 

  DONERA VIA SWISH: 076-9387471.  

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

 

 

1 Comment on "FRISK UTAN VACCIN (LINDA KARLSTRÖM)"

 1. Alla kemiska ämnen och naturliga ämnen är farliga. I större doser. I varje dos vaccin finns ca 0.1g formaldehyd. Ja, inte så mycket. Massor enligt andra. Men tänk då på: i en liter blod finns ca 1.2 gram av samma ämne. Helt naturligt. Och i bara ett äpple kan det finnas upp till 6 gram. Kvicksilver är en stor ”bov” i diskussionen, dock får vi i oss betydligt mer om vi äter fisk ifrån Östersjön. Man måste sätta perspektiv på alla siffror som dyker upp i dessa diskussioner! Men trots all denna information är folk rädda. Okunskap säger jag. Och egoism emot barnen som riskerar stora skador och hälsoproblem tack vare att föräldrar idag tror sig veta mer än vad dem egentligen gör.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.