FRIHANDELSAVTALET CETA

22/1-2017.

EU och Kanada har skrivit under  frihandelsavtalet CETA. 

Nedanstående text är transkriberad från videon från Wikileaks och den berättar om frihandelsavtalen TPP, TTIP och TISA.

John Pilger:

“Detta är någonting mycket omfattande. Det handlar om den ultimata kontrollen. Det är USA som säger: vi är den den största makten”.

John Hilary:

“EU och USA säger att dessa frihandelsavtal ska bli ett slags mönster för kommande handelsavtal. Det betyder att de håller på att ändra på reglerna för den globala ekonomin. Och ingen kommer undan”.

Dessa frihandelsavtal är till för att säkerställa dominansen för USA:s megaföretag. World Trade Organisation stoppade USA:s planer för amerikansk dominans så därför skapade USA TPP, TISA och TTIP. Och de förhandlas alla i smyg.

John Pilger:

“Vi fick reda på dessa frihandelsavtal när Wikileaks läckte en del av deras innehåll”.

Matt Kennard:

“Det som är mindre känt är att dessa frihandelsavtal är ett geopolitiskt krig. Detta är den nya typen av krig som sker i USA och Kina”.

Julian Assange:

“När vi läste USA:s dokument så förstod vi att det handlar om en slags inhängning. De vill få Latin Amerika  bort från Brasilien och närmare USA. De vill få södöstra Asien bort från Kina och närmare USA”.

TPP påverkar 12 länder i USA och sydöstra Asien. TISA påverkar 52 länder inklusive EU men det mesta om TTIP är fortfarande hemligt.

John Hilary:

“Ingen vet vad som förhandlas, det sker utan vår vetskap. Vi har alltså dessa mycket omfattande avtal som troligtvis kommer att ändra på vår ekonomi och på vårt samhälle. Men t.o.m. parlamentariska ledamöter har knappt någon aning vad avtalen handlar om”.

STORFÖRETAG ACCESS FRÅN DAG ETT
Några som däremot har haft access till förhandlingarna till dessa frihandelsavtal från dag ett är de amerikanska storföretagen. De har haft väldigt stort inflytande över dessa förhandlingar.

John Pilger:

“Gemene man är utesluten från dessa förhandlingar. Regeringar är till viss del uteslutna från förhandlingarna. Det är endast storföretagen som får access”.

Matt Kennard:

“Dessa frihandelsavtal är egentligen företagsavtal. Det lustiga med dessa avtal är att de har väldigt lite med handel att göra. Vad de handlar om är att säkerställa ISDS i respektive land och se till att storföretagen kan härja hur de vill med väldigt lite regleringar och att försvaga regeringar och auktoriteter”.

Claire Provost:

“Dessa avtal kommer att ha stor påverkan på de flesta områden såsom hälsa, utbildning, miljön, privatliv och integritet, access till medicin osv.”

PRIVATA DOMSTOLAR
En av de mest kritiserade aspekterna är det system som kallas Investor State Dispute Settlement – ISDS (som numera heter ICS – Investment Court sytem). ISDS är en privat domstol som låter storföretag stämma stater över allt som kan påverka företagens investeringar negativt”.

Claire Provost:

“Om en protest påverkar företagets inkomster negativt så kan företaget stämma. Om en lag påverkar företagets profit negativt så kan företaget stämma. Om nya regler påverkar företaget negativt så kan företaget stämma”.

John Hilary:

“ISDS är en makt som kommer att ges till amerikanska företag så att de kan stämma regeringar i Europa i ett slags parallellt rättvisesystem som endast är för dem själva. Ingen får access till systemet, inhemska företag får ingen access, regeringar får ingen access”.

Kritiker till ISDS säger att suveräniteten hos europiska länder är i fara. Svenska Vattenfall stämde tyska staten på 3,7 bilion dollars för att Tyskland ville fasa ut kärnkraften. Brittisk-Amerikanska Tobacco stämde Australien för att Australien begränsade företages cigarettreklam. Det franska företaget Veolia stämde Egyptien för att de ville höja minimilönerna.

Matt Kennard:

“Det som också är skrämmande är att dessa företag vill fastslå sin makt. De vill göra det omöjligt för en regering att ändra på de beslut som har gjorts. Just nu så försöker de privatisera sjukvårdsbranschen i England. Om TTIP går igenom så kan den branschen aldrig förstatligas igen”.

John Pilger:

“Det finns inget demokratiskt i att ge dem så mycket makt. Medborgarna har ingen aning om vad som pågår och kan inte debatera eller influera deras regering i frågan. Det är väldigt antidemokratiskt”.

Julian Assange:

“Historien visar att dessa frihandelsavtal är svåra att stoppa om nu inte folket kan se vad de innehåller. Och det är därför som allt gör i hemlighet. När innehållet i avtalen blir kända så skapar de alltid protester”.

Wikileaks har bidragit till att försena TTIP och att starta en debatt om det. Wikileaks tidigare publiceringar om avtalet som heter ACTA gjorde att avtalet slopades helt och hållet.

Be the first to comment on "FRIHANDELSAVTALET CETA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.