PSYKOFARMAKA OCH SKOLSKJUTNINGAR

24/8-2016

Varför skjuter eleverna i USA ihjäl sina klasskamrater som aldrig förr?  Kan det bero på psykiatriska diagnoser och dess psykofarmaka som har biverkningar? Nedanstående filmklipp är från Fox News där de undersöker kopplingarna mellan psykiatrisk medicin och våld.

Citat:

Reporter:

“Våldet i skolorna kan ofta kopplas till ungdomarnas medicinering. Ett exempel är Cory Baadsgaard från  Washingotn  som tog ett gevär till skolan och höll en hel klass fånge.”

Cory:

– På morgonen så mådde jag inte så bra och ville ej gå till skolan så jag försökte somna om. Nästa sak som jag kommer ihåg är att jag sitter häktad hos polisen.

Corys pappa:

Jag har inga tvivel om att det var den psykiatriska medicinen som orsakade detta. Cory hade minnesförlust, hallucinationer, onormala drömmar och alla dessa är bieffekter av den psykiatriska medicinen.

Reporter:

På dagen för dådet så gick Cory på en mix av antidepressiva läkemedel eftersom hans doktor ansåg att han hade en depression. Corys far säger att Cory förvandlades från en vanlig tonårsgrabb till en vettvilling. Han fick problem med aggression efter att han började med medicinering.   

När vi på Fox News gjorde ytterligare undersökningar i detta ämne så fann vi att många skolskjutningar begicks av ungdomar som antingen fick psykiatrisk medicinering eller höll på att sluta med medicinen. Några exempel :

* 15-årige Kip Kinkle som höll på att sluta med Prozac när han sköt 22 klasskamrater och mördade två av dem. Före dådet på skolan så hade han mördat sina föräldrar.

* 14-åriga Elisabeth Bush gick på Prozac när hon sköt en klasskompis.

* 18-åriga Jason Hoffman gick på medicinen Efexor och Zylexa när han öppnade eld på sin high school och skadade fem stycken.

* 15-årga Shaun Cooper gick på en mix av antidepressiva när han sköt elever i Idaho.

* 15-åriga T.J. Salomon gick även han på en mix av antidepressiva när han sköt mot sina skolkamrater i Georgia och skadade sex stycken.  

* 17-åriga Eric Harris använde den psykiatriska medicinen Luvox när han mördade 12 skolkamrater och en lärare i Columbine.

Referenser

CCHR: American schoolshooters

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.