HUR BANKERNA SKAPAR PENGAR

Maj 2018

Hur bankerna skapar pengar.

De privata bankerna skapar pengar varje gång du tar ett lån. Bankerna tar INTE pengar från sina egna reserver utan de skapar krediten ur tomma intet när du lånar (de skapar siffror på en datorskärm – digital kredit). Metoden kallas fraktionella reserver. I korthet betyder det uttrycket att banken endast behöver en liten del (fraktion)  i reserv  för att kunna skapa mer pengar. Om en bank till exempel har 1 000 kronor på sitt konto så kan banken skapa 10 000 kronor i krediter när någon ansöker om ett lån. I detta fall så tiofaldigade banken mängden krediter i samhället.

Vad händer om låntagaren av dessa 10 000 kronor sätter in 5 000 av dessa krediter på sitt bankkonto? Då kan banken tiofaldiga även denna summa och skapa 50 000 kronor i krediter. (Ingen dåligt affärsidé :). Som du ser så vilar metoden fraktionella reserver på iden att folk skuldsätter sig.  Riksbanken står för själva kontanterna i samhället – mynt och sedlar. Mängden kontanter i Sverige ligger runt 3 %, resten är skulder. I och med att bankerna skapar pengar ur tomma intet så förlorar pengarna givetvis sitt värde och vi får inflation och finanskriser.

 

Be the first to comment on "HUR BANKERNA SKAPAR PENGAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.