FN SOM VÄRLDSREGERING DEL 1

4/1-2016

 John Birch Society (JBS) är en organisation som i decennier har arbetat på att få USA att lämna FN och samtidigt har JBS exponerat FN:s egentliga agenda. Nedanstående text är hämtat från dokumentären “The UN Deception” som är gjord av JBS. 

VÄGEN MOT EN VÄRLDSREGERING – DEL 1

JBS:

Organisationen World Federal Associaton förespråkar öppet en världsregering. WFA belönar grupper och individer som arbetar för samma mål. Journalisten och CBB:s före detta välkända nyhetsankare Walter Cronkite sade vid ett WFA-möte:

” För att hantera globala problem så behöver vi påtvingande globala lagar. En demokratisk federal regering”.

Hillary Clinton gratulerade Cronkite för hans tal.

“Vi gratulerar dig för att du kämpar för det som komma skall”.

Strobe Talbott som jobbade på Time magazine sade:

“Nationalstaten som vi känner till den kommer att bli ålderdomlig. Alla nationer behöver en gemensam global auktoritet”.

Senare så blev Strobe Talbott Deputy Secretary of State under Bill Clintons administration. De som strävar efter en världsregering döljer ofta deras strävan för en världsregering för allmänheten. En senator förklarar varför:

– Ju mer det pratas om en världsregering, ju mindre chans är det att åstadkomma en sådan. Globala lagar skrämmer folk.

 

 

EN VÄRLD STYRD AV FÖRENTA NATIONERNA

Globalisterna använder istället vackra ord såsom “global säkerhet”, “ömsesidigt samarbete, “global gemenskap”, “ekonomiskt samarbete” och “sammanhållning”. I ett hemligstämplat dokument från U.S. State Department med titeln “En värld som kontrolleras av Förenta Nationerna” så står det:

“Det är en världsregering som vi pratar om här”.

Lincoln P Bloomfield som var författaren till denna studie säger också:

“En värld styrd av FN inbegriper att man måste etablera överstatliga institutioner som inbegriper obligatoriskt medlemskap. Att avväpna nationalstaterna är ett villkor för att FN ska kunna regera”.

Avväpningen av USA:s arme pågår. Det amerikanska policyt för detta heter “Freedom from wars”. Det var president Kennedy som presenterade denna plan för Förenta nationerna. Syftet var att ge kontrollen över USA:s arme till FN. Steg 2 i denna strategi löd: “Förenta Nationernas fredsbevarande styrkor ska successivt stärkas”. Steg 3 i planen löd: “Ingen stat ska ha tillräckligt stor militär kraft för att kunna utmana Förenta Nationernas fredsbevarande styrkor”. Varje administration har arbetat på denna plan.

George Bush den äldre sade  följande om den kommande världsregeringen:

“Vi har nu chansen, för oss själva och för kommande generationer, att skapa en ny världsordning. En ordning där lagen bestämmer och inte där djungelns lag bestämmer alla nationers uppträdande. När vi är framgångsrika, och det kommer vi att vara. Detta blir en världsordning där ett fantastiskt Förenta Nationerna kan använda sina fredsbevarande styrkor för att uppnå det mål som grundarna till FN hade”.

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS

Det pratas dock väldigt sällan om faran i att överlåta makten. Författaren William F. Jasper skriver i sin bok “United Nations exposed” följande:

“USA:s konstitution säger att våra individuella rättigheter kommer från gud och att syftet med en regering är att skydda dessa rättigheter. FN tror inte på någon gud som står över dem, Förena Nationerna tror endast på sin egen makt”.

Efter första världskriget så erbjöd en mäktig grupp av globalister en humanitär lösning för att förhindra krig nämligen –  kollektiv säkerhet via en världsregering. Den som mest förespråkade denna plan var USA:s president Woodrow Wilson. Wilson sade att The League of Nations  (föregångaren till FN) skulle använda gemensam kraft gentemot individuella aggressioner. Globalisterna skapade Council of Foreign Relations (CFR). Syftet för denna privata grupp (CFR) var att lägga grunden i Amerika för en världsregering.

När FN startades 1943 så var alla USA:s delegater medlemmar i CFR. Gruppen som skrev FN:s stadga hette The Informal Group och bestod endast av CFR-medlemmar. Alger Hiss var en av dessa CFR-medlemmar och han blev senare känd för att vara sovjetisk spion. CFR skapade Förenta Nationerna. CFR:s inflytande i det amerikanska samhället har ökat dramatiskt. CFR:s inflytande bekräftades i boken “Tragedy and Hope” skriven av Carroll Quigley som var medlem av CFR. Quigley skrev:

“Jag känner till syftena för denna grupp eftersom jag har studerat dem i tjugo år och har fått tillåtelse att undersöka deras hemliga dokument. Deras mål är att skapa ett globalt system för finansiell kontroll som sköts av privata aktörer. Och som har makten att kontrollera det politiska systemet och den ekonomiska politiken i varje land”.

Amiral Chester Ward var medlem i CFR i många år och blev senare en av deras största kritiker. Enligt Ward så var syftet med CFR att:

“Överlåta USA:s suveränitet och nationella självständighet till en mäktig världsregering”.

Washington Post skrev 1993 att CFR:s inflytande i Vita Huset var stort:

“Presidenten är medlem i CFR. Det är även hans Secreteray of State, Deputy Secretary of State, alla undersekreterare, många av de assisterande sekreterarna och även Departments Legal Advisers”.

Washington Post avslöjade att det fanns många CFR-medlemmar i Clintonadministratinen. Faktum är att CFR-medlemmar har dominerat varje administration sedan andra världskriget. Samma sak gäller Bushadministrationen.

Referens

John Birch Society hemsida

Be the first to comment on "FN SOM VÄRLDSREGERING DEL 1"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.