FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING DEL 2

7/1-2017 Denna artikel är del två i serien om Förenta Nationerna. Texten baserar sig på dokumentärfilmen “The UN deception” som är gjord av John Birch Society (JBS).   NON GOVERNMENTAL ORGANISATONS – NGO’S För att kunna bana väg så att självständiga regeringar äverlämnar sin makt till FN så behöver globalisterna skapa ett skenbart stöd för…

This content is for Standard members only.
Login Join Now