FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING DEL 2

7/1-2017

Denna artikel är del två i serien om Förenta Nationerna. Texten baserar sig på dokumentärfilmen “The UN deception” som är gjord av John Birch Society (JBS).

 
NON GOVERNMENTAL ORGANISATONS – NGO’S

För att kunna bana väg så att självständiga regeringar äverlämnar sin makt till FN så behöver globalisterna skapa ett skenbart stöd för deras planer. I decennier så har Förenta Nationerna organiserat s.k. non governmental organisations – NGO’s. De måste se till att det ser ut som om dessa NGO’s är spontana och inte har något samband med FN/CFR. Den önskade effekten globalisterna vill uppnå med dessa NGO’s är “folket vill ha en förändring”. Dessa NGO’s hjälper således FN att driva sin agenda framåt.

FN demoniserar användandet och tillgängligheten till vapen i USA och säger att den är orsaken till död och elände. FN har gjort propagandafilmer där de rekommenderar amerikanarna att överlämna sina vapen till FN för att trygga säkerheten i samhället. NGO’s pushar samtidigt samma agenda för att avväpna det amerikanska folket. IANSA var ett nätverk av dessa NGO’S som var skapat av CFR och som arbetade för avväpning.

William Norman Grigg – redaktör för tidningen “The New American” säger:

“IANSA  uppstod inte spontant från civilsamhället som FN påstår. IANSA är en skapelse av Förenta Nationerna i samarbete med skattebefriade fonder och socialistiska regeringar i Europa”.

Revolutionära strategiker har länge vetat att kriser kan hjälpa till att skapa stora politiska förändringar i ett land. Den mest värdefulla krisen är krig eller hot om krig. Hotet om miljöförstörelse är en annan kris som används för att se till att amerikanarna accepterar en stor förändring i världspolitiken. Det är många som har seriösa tankar om miljön och omgivningen men detta gäller inte FN/CFR. Deras mål är makt. De har inga planer på att lösa miljöproblem och dylikt eftersom då kan de inte arbeta på sin agenda, deras bete försvinner.


Mer och mer amerikaner blir sagda att globala problem kräver globala lösningar. Globala lösningar är detsamma som att ge makt till FN.  Vår historia visar att det sista man ska göra är att ge mer makt till regeringar  när det gäller miljöproblem o dyl.

DEN DOLDA AGENDAN BAKOM AGENDA 21

1992 så höll Förenta Nationerna en konferens i Rio de Janeiro med titeln UN Earth Summit. Det officiella syftet var att mötas för att diskutera “det globala miljöhotet”. Budskapet från detta möte var att en stor förändring behövs göras i ländernas ekonomier och i våra institutioner. Mötet i Rio de Janeiro hade som syfte att ge illusionen att mötet var demokratiskt. Samtidigt så jobbade NGO’s utanför mötets lokaler och krävde tuffare åtgärder för att rädda miljön. Hela programmet för Earth Summit och vad som skulle göras av FN:s medlemsländer hade redan utarbetats av CFR. FN visade även filmer från NGO’s så att dessa NGO’s såg ut att vara en självständig kraft i samhället.

Författaren William F. Jasper:

“Dessa NGO’S har blivit en egen rörelse och om du tittar på vem som stödjer dem ekonomiskt så blir det hela uppenbart. NGO’S är där för skapa skenet av att globalisterna är konservativa och samtidigt så ger dessa NGO’S skenet av att vara “folkets röst”. På många FN-konferenser så finns det ofta representanter från “det infödda folket”. Detta ger sken av att de representerar folket. Men dessa “representanter” rabblar egentligen bara upp de fraser som dessa NGO’S har lärt dem. Det program som blev resultatet av mötet i Rio de Janeiro är Agenda 21. En anteckning från FN säger följande om Agenda 21:

 “Agenda 21 kommer att kräva genomgående nyorienteringar i vårt samhälle. Det kommer att vara något som aldrig tidigare skådats i vårt samhälle. Det kommer att kräva en helt ny prioritering från både regeringar och individer. Det finns speciella saker som måste göras av varje person på denna planet”.

ICC-EN PRIVAT DOMSTOL

I flera decennier så har globalisterna arbetat för en internationell domstol. CFR var bakom denna plan som döptes till ICC – International Criminal Court. 1998 så var det en FN-konferens i Rom för att kunna starta denna privata domstol. En NGO-publikation påminde  deltagarna på konferensen vilket land som stod för de största orättvisorna – USA.

William F. Jasper:

“ICC-konferensen i Rom blev en stor anti-USA fest. Varje dag blev deltagarna bombarderade med meddelanden om att USA bröt mot de mänskliga rättigheterna och stod för social orättvisa. FN ville använda ICC för att åtala amerikaner och amerikanska politiker. Budskapet var att USA stod för all ondska i världen”.

Ett avtal för ICC skrevs under i Rom. Professor Charles Rice undersökte detta avtal.

“I det juridiska systemet så ska vi advokater vara en slags förnuftets röst. På sätt och vis kontrollerar vi staten och ser till att den opererar enligt lagen. Om ICC går igenom så skulle detta inte ske. Att kunna åtala amerikaner för handlingar gjorda i USA för saker såsom social orättvisa, brott mot mänskligheten, är alla ett brott mot självständighetsförklaringen. Det är absurt”.

Ingen konsensus uppstod om definitioner på dessa “brott”. Det var alltså upp till ICC-domare, advokater o dyl att godtyckligt tolka detta. Åklagare och rådförsamlingar i ICC kan tas från regimer som är fientliga till USA. ICC innehåller ingen jury och en amerikan kan bli åklagad för en odefinierad FN-lag. Sedan bli sänt till ett fängelse ute i ingenstans.

Walter Cronkite förespråkade ICC. Han sade:

“Vi måste skapa ett avtal för en permanent internationell domstol”.

Clintonadministrationen protesterade först mot att skriva under avtalet för ICC. Andra politiska ledare gjorde samma sak. En del av detta motstånd var ärligt men det följer samtidigt ett välkänt mönster. Många politiker vill nämligen från början vägra skriva under ett radikalt förslag och de visar upp ett slags motstånd. Till slut så kommer dessa politiker att “ändra sin synpunkt”. De säger att en kompromiss har skett och folket i landet blir lurade att tro att deras bästa har kämpats för. Till slut så skrev Bill Clinton under detta avtal.

VÄRLDSREGERING

Om Förenta Nationerna uppnår sitt syfte att skapa en världsregering så kommer amerikanarna att se dramatiska förändringar i sina liv. Motstånd mot FN kommer att vara omöjligt och Amerika kommer att vara oförmögen att försvara sig mot en totalitär världsregering. Avbefolkningspolicy kommer att börja tillämpas. Detta inbegriper obligatoriska aborter. FN anser att det finns för många människor på planeten och därför så kommer statlig dödshjälp och assisterade självmord att förespråkas. Privata skolor och att studera hemma kommer att förbjudas efter som FN kommer att bestämma över all utbildning. Globala skatter kommer att införas förutom federala och statliga skatter.

FN vill omvandla stora delar av USA till ett vildland så därför kommer miljoner amerikaner att omplaceras och motorvägarna kommer att stängas. Rätten till egen egendom kommer att begränsas och till slut att bli förbjudet. Polisen kommer att styras av en global poliskår under FN. Lokala poliser kommer att skydda staten, inte medborgarna. Hela amerikanska militären kommer att hamna under FN:s fredsbevarande styrkor. Militärens mål kommer i första hand att vara att motarbeta all motstånd gentemot FN. Amerikanernas konstitutionella rättigheter kommer att försvinna.

Referens

John Birch society hemsida

Be the first to comment on "FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING DEL 2"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.