FÖRBUD MOT TIGGERI I TUNNELBANAN

Enligt SvD så blir det förbud mot tiggeri i t-banan i Stockholm. Trafiknämndens ordförande Kristoffer Tamsons vill helst att tiggeri förbjuds helt och hållet. Det nya förslaget innebär att tiggare som uppfattas som störande eller som sitter på golvet ska förbjudas. Den som på ett “störande sätt” spelar musik utan tillåtelse kan avvisas. Det blir även förbud mot att sälja tidningar innanför spärrarna. Reglerna börjar gälla första juni 2016.

Känner du dig besvärad av tiggeri, musikanter, tidningsförsäljare el dyl i kollektivtrafiken så kan du ringa SL:s trygghetsnummer 020-1202525

 

Referens

SvD: Störande tiggeri förbjuds i kollektivtrafiken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.