FÖRBJUDET ATT RAPPORTERA OM SVERIGES KRIGANDE

December 2017

Nu vill Hultqvist & co att det ska bli förbjudet för media att rapportera om Sveriges krigsinsatser världen över. Anledning: rapporteringen skadar relationerna till andra länder och organisationer. Högsta straffet om en reporter rapporterar sådant är åtta års fängelse. Man vill göra ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

 

Referenser

https://newsvoice.se/2017/12/08/staten-kriminalisera-journalister/

https://newsvoice.se/2017/12/08/staten-kriminalisera-journalister/

https://www.svd.se/nu-skarps-synen-pa-lackor

Be the first to comment on "FÖRBJUDET ATT RAPPORTERA OM SVERIGES KRIGANDE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.