Förbjud rasistiska organisationer – Socialdemokraterna

Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.

Source: Förbjud rasistiska organisationer – Socialdemokraterna

Morgan Johansson vill förbjuda ”rasistiska organisationer”. Snacka om ett vidlyftigt begrepp. Det kmr givetvis att sluta med att alla som inte passar in i Johanssons mall kommer att förbjudas.

 

FÖRBJUD SOSSE-CENSUREN!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.