ÄR EU EN FARA FÖR HOMEOPATIN?

homeopati_eu förbud_kosttillskott_regeringen löfven_hälsokost

November 2017

På grund av stränga regelverk och saftiga prishöjningar baserat på EU-direktiv så är homeopatin i Sverige i fara.  

LIVSMEDEL BLIR LÄKEMEDEL

På 1990-talet så blev det lag på att homeopatiska preparat inte längre räknas som livsmedel utan numera var de läkemedel (Läkemedelslagen 1992:859). Samtidigt blev det också lag att tillverkare av homeopatika måste få sina  homeopatiska produkter  registrerade, granskade och godkända av svenska Läkemedelsverket för att få sälja dem på den svenska marknaden.  Man kunde  fortfarande sälja vissa homeopatiska läkemedel som inte blivit granskade och godkända av Läkemedelsverket. Det enda kravet för detta var att man måste  anmäla sitt homeopatiska läkemedel till Läkemedelsverket. År 2006 så reviderades Läkemedelslagen och detta innebar att homeopatika som inte godkänts och granskats  av Läkemedelsverket skulle bli olagliga efter 1 maj 2011. 

läkemedelsverket_homeopati_förbud_kosttillskott_eu

Läkemedelsverket .

5 000 KRONOR PER PRODUKT FÖR REGISTRERING

Från att ha varit gratis så kostar det efter 1 maj 2011  cirka 5 000 kr för en tillverkare av homeopatika att få sin produkt granskad, registrerad och godkänd av Läkemedelsverket. Och det är inte bara 5000 kronor per produkt, utan om samma produkt hade en burk med  annan potens (styrka) så skulle även denna registreras för 5 000 kronor.   Icke-registrerad homeopatika är  från och med maj 2011 olaglig och kunde innebära ett års fängelse.

HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL FÖRSVINNER FRÅN MARKNADEN

På grund av att det blev  dyrt att registrera  och få homeopatiska läkemedel godkända så har antal medel på marknaden minskat dramatiskt. År 2017 så finns det ca 190 godkända homeopatiska läkemedel medans det fanns tusentals medel att välja på för ett antal år sedan. Detta i sin tur innebär att utövarna av homeopati begränsas i sitt utövande och att det blir så gott som omöjligt att utöva 100-procentik homeopati. En homeopat som jag pratade med liknade det hela med att förbjuda hammaren för en snickare. Hon menar att de homeopatiska läkemedel som finns kvar endast är lekmannamedel, en skugga av sitt forna jag. Antalet utövare av homeopati har  minskat i Sverige som följd av Läkemedelverkets direktiv.

homeopati_eu_socialdemokraterna_förbud_kosttillskott

Socialdemokraternas dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström implementerar EU:s direktiv gällande homeopati och inför hårda regler som kan innebära att homeopatin till slut försvinner i Sverige. Wikström lämnade sedan uppdraget på grund av hälsoskäl.  Foto: Gabriella  Hulander.

CHOCKHÖJNING

År 2016 så kom Läkemedelsverkets nästa dråpslag. De föreslog att registreringen av homeopatiska läkemedel skulle höjas från 5 000 kr per produkt till 90 000 kronor. Lyckligtvis skippades detta förslag och istället blev höjningen för registrering 10 % vilket är dyrt i sig. Till skillnad från Big Pharma så är den homeopatiska marknaden ingen större kommersiell aktivitet. Man drar inte in samma summor som läkemedelsindustrin gör. Läkemedelsindustrins produkter får även subventioner men det får inte homeopatin.

Regeringen Löfven tyckte att iden om chockhöjda priser var en bra ide. Det är en röd tråd för socialdemokraternas hälsopolitik att rösta emot alternativmedicinen.

socialdemokraterna_hemopati_eu direktiv_förbud_kosttillskott_

Regeringen Löfven hjälper EU att införa restriktioner mot homeopatin och alternativmedicinen.  

RESTRIKTIONER

I samband med Läkemedelsverkets lagar infördes restriktioner för homeopatin. En homeopat är förbjuden att säga vad för effekt en produkt har. Det blev förbjudet att  påstå att homeopatika kunde  bota, läka, lindra eller hjälpa sjukdomar (Codex Alimentarius).   Marknadsföring får endast produkter som är tillverkade av läkemedelsindustrin göra, eller av legitimerad personal.

EU-DIREKTIV ORSAKEN TILL BESLUTEN

Anledningen till att Läkemedelsverket inför restriktioner för Homeopatiska utövare grundar sig på EU-bestämmelser. År 2001 kom EU med direktiv 2001/83/EC (Directive on the Community code relating to medicinal products for human use). Det som EU ville göra var att harmonisera regler för humanläkemedel. Detta direktiv innebar att homeopatiska preparat numera betraktas som läkemedel inom EU.

Detta direktiv innebar även att homeopatiska läkemedel blir tvungna att genomgå speciella registreringsprocedurer för att bli godkända att användas inom EU. Samma EU-direktiv innebär även att homeopatika inom EU endast får a) användas utvärtes eller intas oralt. b) de ska vara säkra. c) det är förbjudet att ange medlens effekt eller dess användningsområde. d) de får inte innehålla mer än en tiotusendel av stamberedningen. e) en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet.

(Video ovan: Scott Tips från Natural Health Federation (NHF). EU baserar sina beslut gällande kosttillskott och alternativmedicin på Förenta Nationerans regelverk för mat som heter Codex Alimentarius. NHF har i åratal lyckats stoppa FN att sabotera för alternativmedicinen. Slutmålet för Codex Alimentarius kan sägas vara förbud för allt som har med alternativmedicin att göra och fritt spelrum för Big Pharma och Big Food och deras skadliga produkter).

Referenser

Göran Hägglund hade tydligen inga problem med att springa etablissemangets ärenden:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/homeopatiska-lakemedel_GX11944

Newsvoice om Läkemedelsverkets chockhöjningar:

https://newsvoice.se/2016/08/17/halsofrihetsprofiler-ifragasatter-lakemedelsverkets-forslag-att-hoja-avgifterna-for-alternativa-preparat/

EU vill harmonisera regelverket gällande homeopatiska läkemedel inom EU. Med harmonisering uppnår EU full kontroll över hälsofriheten i Sverige:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0083&qid=1480573645364&from=EN

Foto läkemedelsverket:

Hjortron [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "ÄR EU EN FARA FÖR HOMEOPATIN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.