För demokrati, rättvisa och en hållbar värld – dags att lämna EU!

EU framställs ofta som en union som förbättrar våra liv med mobilsurf och resemöjligheter, men verkligheten är en annan. EU är en plats där byråkrater och icke-folkvalda politiker har makten och genomför en politik som försämrar våra livsvillkor. Lobbyister för världens största företag springer i korridorerna och påverkar politiken i en riktning bort ifrån folkviljan. Klimatfarliga företag får hjälp med nya investeringar mitt i en skenande klimatkris.

 

http://ungvanster.se/for-demokrati-rattvisa-och-en-hallbar-varld-dags-att-lamna-eu/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.