FÖRENTA NATIONERNAS MIGRATIONSAVTAL

global compact for migration_fn migrationsavtal_

December 2018

Den 10 december 2018 så åkte sossen Helen Fritzon ner till Marrakesh i Marocko och skrev under Förenta Nationernas omdiskuterade migrationsramverk som heter Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 

  När jag tittar på regeringes sida står det att FN:s migrationsavtal har som syfte att “hantera migrationens utmaningar och tillvarata dess möjligheter” och att det behövs ett “internationellt samarbete” för att uppnå detta. Regeringen skriver att migrationsramverket inte kommer att tvinga fram förändringar i nationell lagstiftning.  Detta migrationsavtal bygger i sin tur på ‘New York deklarationen’ vilket är ytterligare ett avtal som den svenska politiska korrektheten har skrivit under.  

ETT ICKE-BINDANDE MEN BINDANDE MIGRATIONSAVTAL

  Jag har ögnat igenom Förenta Nationernas migrationsramverk.  Det står i  avtalet att det inte är bindande men samtidigt står det på flera ställen i texten att de undertecknande nationerna förbinder sig att genomföra punkterna i avtalet. Tydligen har Sverige skrivit under ett avtal som är icke-bindande men som de har lovat att genomföra?  Swebb-tv har en översättning av FN:s migrationsavtal på sin sida. Länk till den svenska översättningen finns längst ned på denna sida.

Efter att ha läst igenom avtalet så inser jag  att syftet med FN:s migrationsavtal är att lagstifta om global migration – det vill säga man vill garantera  öppna gränser i FN:s medlemsländer. Samtidigt kommer man antagligen att kriminalisera att nationer stänger gränserna för migranter/flyktingar. Tonen  i själva avtalet är extremt politiskt korrekt.

Hela avtalets syfte verkar vara att lagstifta om att det ska bli mångkultur i varje FN-land och självklart ska migranterna få full access till välfärden i värdlandet. Migranterna/flyktingarna kommer att få högre status än medborgarna själva i värdlandet. Det känns som om FN planerar en  global invasion av migranter.

MÅL 16: Stöd migranter och samhälle för att uppnå full integration och social sammanhållning”.

“Upprätta omfattande och behovsbaserade program avseende före och efter ankomst, som kan innefatta rättigheter och skyldigheter, grundläggande språkutbildning, samt orientering om sociala normer och seder i destinationslandet”.

Utveckla nationella politiska mål på kort, medellång och lång sikt för att inkludera migranter i samhället, som integration på arbetsmarknaden, familjeåterförening, utbildning, ickediskriminering och hälsa, bland annat genom att främja partnerskap med inblandade aktörer”.

Den som protesterar mot migrationen/invandringen skall tystas:

“Vi måste också ge alla våra medborgare tillgång till objektiv, bevisbaserad, tydlig information om fördelarna och utmaningarna för migration, i syfte att undanröja vilseledande berättelser som skapar negativa uppfattningar av invandrare/Flyktingar”.  

 FN:s migrationsramverk ingår i Agenda 2030 och hållbar utveckling 

RÖDGRÖN UNDERSKRIFT AV FN-AVTALET

Video nedan: Migrationsminister- och biträdande Justitieminister Hélene Fritzon åkte ned till Marrakesh, Marocko som representant för den svenska regimen  där hon skrev under FN:s migrationsramverk utan krusiduller. I videon nedan berättar hon stolt om hur Sverige ska delta i att hjälpa den globala migrationen.


Hélene Frtizon:

Sverige stödjer FN:s avtal Global Compact for Migration. Global compact innebär slutet på en historisk process samt att avtalet komplementerar ‘New York-deklarationen’ och visar en global vision om förstärkt internationellt samarbete gällande migration. För två år sedan så möttes världens ledare i New York för att diskutera hur man bäst hanterar stora strömmar av flyktingar och migranter. Sverige och andra länder var för några år sedan i en flykting- och migrationskris. Vi var villiga att förstärka globala regler om migration. Två år senare så är jag övertygad om att den globala rörelsen behöver globala, regionala och bilaterala överenskommelser gällande migration mer än någonsin. Inget land kan hantera migrationen ensammen så låt oss göra detta tillsammans.  

Mer än 200 miljoner migranter globalt som korsar gränserna på ett ordnat och reglerat sätt , som försonas med famljemedlemmar eller för att studera i samklang med nationella regler. Det finns inga tecken på att migrationen globalt kommer att minska. tvärtom , den globala ekonomin, den demografiska utvecklingen, fortsatt ekonomisk ojämlikhet och konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att göra att människor fortsätter att migrera. Låt oss inte prata om huruvida migration är bra eller dåligt, om vi ska stoppa migrationen eller inte, migrationen är här för att stanna. Jag tror att denna compact upprätthåller balans mellan behoven och rättigheterna för migranterna versus intresset och staters rättigheter att kontrollera och reglera migration. Detta är början på en nya era gällande mulitliterala samarbeten gällande migration. Sverige står redo att fortsätta ge support till IOM (International Organization for Migration) i dess arbete som koordinator av detta nätverk.


rödgröna_fn:s migrationsramverk_förenta nationerna_helene fritzon_ Socialdemokraten- och migrationsministern Hélene Fritzon signerade Förenta Nationernas migrationsramverk.

    PROTESTER MOT FÖRENTA NATIONERAS MIGRATIONSRAMVERK

Alla är inte lika glada som Hélene Fritzon att Sverige nu ytterligare öppnar sina gränser för flyktingar och migranter. Protester sker nu regelbundet, inte bara i Sverige utan på flera ställen i Europa, mot Förenta Nationernas migrationsavtal. Här i Sverige sker demonstrationerna mot FN:s avtal bland annat på Mynttorget i Gamla Stan, Sthlm. Några som har talat på dessa demonstrationer är Katerina Janouch, Lennart Mattikainen, Jan Tullberg  med mera.

Här är ett axplock från Katerina Janouschs tal från en av demonstrationerna:

Katerina Janouch:

“Vi behöver samlas på gator och torg för att visa vårt missnöje om hur Sverige vansköts. Det är nog nu med att köra över folket. Vi medborgare ska inte hunsas runt. Det är upp till oss hur det här landet ska se ut. Sverige ska den 10 december skriva under Förenta Nationernas migrationsramverk. Sverige är ett av de länder som har tagit emot flest flyktingar per capita och som fortsätter att ta emot flest. Sverige har betett sig oerhört ansvarslöst i de här frågorna gentemot sitt eget folk. Vi ser dagligen konsekvenserna av det här ansvarslösa beteendet och nu kommer Sverige ändå gå med på detta migrationsramverket vilket kommer att innebära ännu fler påfrestningar för Sverige. Man säger att avtalet inte är bindande men många av dessa avtal blir på ett sätt tvingande eftersom man har förbundit sig att gå med på innehållet i avtalen.

Vi som är kritiska mot hur systemet sköts och hur migrationspolitiken ser ut, vi kan komma att tystas. Förr var massmedia till för att granska makten åt folket, nu sätter massmedia dit folket för att gå maktens ärenden. Jag skulle vilja se demonstrationer varje dag över hela Sverige för att visa vårt missnöje. Jag har sett hur kommunistikst förtryck ser ut när man stryper yttrandefriheten och när man inte låter folket vara med och bestämma när vi har en klick, en farlig maktelit,  som bestämmer hur det ska vara. Jag ser denna utveckling i Sverige. De tar hit människor som inte alls respekterar demokratin och som utnyttjar vår vänliga demokrati till att införa icke-demokratiska metoder. Detta hotar oss alla. Man har inte gjort någon som helst analys av FN:s migrationsavtal och vad det innebär för Sverige. Sverige vill vara med i det stora tuffa gänget och är beredd att ge bort allting bara för att få vara med. Så agerar nu Sverige. Sverige har inte tagit hänsyn till sitt eget folk för att fatta dessa beslut.  Man slösar enormt med skattemedel. 

I Göteborg finns ett HVB-hem där man spenderar 2 500 kronor per afghan per dag. 450 000 kronoer på en månad för 6 stycken afghaner  och dessa är heller inte barn.  Förstår ni hur många hemlösa som skulle kunna få tak över huvudet och mat för de pengarna? Tänk vad många miljarder som rullar i Sverige och ingen ställs till svars för det här slöseriet.  Se bara på dessa inkompetenta människor i riskdagen som på tre månader inte kan bilda en regering. Samtidig förväntas ni betala skatt till detta samhälle som struntar i er och betraktar er som andra klassens medborgare i ert eget land. Ni har inte rätt att älska erat eget land för då blir ni kallade rasister.

fn migrationsramverk, förenta nationerna_demonstration katerina janousch_mynttorget Demonstrationer mot regeringens beslut att underteckna FN:s migrationsramverk. Mynttorget, Gamla Stan, Stockholm.Avgå regeringen Löfven!

Relaterat:

Översättning av Förenta Nationernas migrationsavtal:

https://www.swebbtv.se/images/sidbilder/FNs_Global_Compact_p%C3%A5_svenska-_Swebbtv_C.pdf

Förenta Nationerna har länge jobbat mot att bli världsregering:

jmm: Förenta Nationerna som världsregering

 Du kan anmäla den rödgröna regimen  för grundlagsbrott för undertecknandet av FN:s migrationsramverk:

Skicka anmälan till:  registrator@jk.se

 

Foton https://www.flickr.com/photos/eu2018bg/. licens 2.0

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.