VEM STYR AMERIKA?

 12/12-2016.

FN är skapat ur ett hemligt sällskap från 1800-talets slut. Syftet är att skapa en världsregering baserat på kollektivism.

G. Edward Griffin är en föreläsare som har dedikerat en stor del av sitt liv att avslöja eliten och dess hemliga planer. I nedanståede föreläsning med titeln “The Quigley formula” så berättar han om FN:s ursprung och elitens hemliga planer. Hans tal baseras på boken “Tragedy and Hope” som är skriven av professor Carroll Quigley som var del av detta hemliga sällskap.

G. Edward Griffin:

Cecil Rhodes var en förmögen engelsman som dog 1896. Cecil Rhodes ville skapa ett hemligt sällskap vars uppgift skulle vara att föra “engelska traditioner över hela världen” eller helt enkelt att expandera det brittiska imperiet. Efter ett tag så ändrades målen för gruppen och det nya målet var att skapa en världsregering. Han använde delar av sin förmögenhet för att starta denna grupp. Cecil Rhodes var intresserad av Jesuitordens organisation och han använde deras system för att skapa detta hemliga sällskap. Rhodes använde även strukturen från Illuminatis organisering.

Innersta kretsen bestod från början av politiker och folk från bankväsendet i England. Först var basen för detta sällskap i England men flyttades senare till USA och New York. Sällskapet kom att inkludera bankirer såsom Rockefellers och Rothschilds.  Deras modus operandi skulle vara att de styrde bakom kulisserna istället för i det offentliga ljuset. De skulle inte vara politiker utan de skulle vara de som VALDE vilka som skulle bli politiska ledare. De skulle vara de som anställde de bästa lärarna och donerade pengar till historikerna som skrev böckerna.

 

CENTRALA BANKER

Rhodes namngav den innersta kretsen till “Society of the elect”. Nästa steg i hierakin kallades för “round tables”.  Under “round tables” så kom “frontgrupper”. De kallade sig bl.a. “Royal Institue of International Affairs”. De finns i flera länder. I USA döptes det till “Council of Foreign Relations” (CFR).

Quigley skruiver i en av sina böcker:

“Målet för denna hemliga grupp är att skapa ett globalt system för finansiell kontroll. Det ska styras genom privata händer som ska dominera det politiska systemet i varje land och som kontrollerar hela världens ekonomi. Systemet ska kontrolleras av de centrala bankerna i en feodal stil. Detta nätverk samarbetar globalt i hemlighet och de har regelbundna privata möten.”

Edward Griffin fortsätter:

Systemet är uppbyggt i flera lager. De som är högst upp i denna pyramid känner till den övergripande planen. Det som är ett steg längre ner känner till en del men inte allt osv. Gruppen visste att man inte kunde kontrollera massorna utan man kontrollerar massorna via deras organisationer och ledare (the power centres of society). Människor opererar i grupper, vi följer ledare osv. De skulle kontrollera ledarna i gruppen. Dvs. ledarna i  politiska partier, i kyrkorna, i fackrörelserna, i massmedia, i de stora företagen osv.

 NAVET FÖR GLOBALISMEN

Sällskapets modell av världsregering bygger bl.a. på kollektivism – vilket innebär total kontroll över varje individ på denna planet. Sällskapet skapade organisationen FN – Förenta Nationerna. FN skulle vara center för deras aktiviteter. En sak som Rhodes pengar gick till var Rhodes scholarship (stipendium).  Detta stipendium gick till utbildning för yngre personer som hade “rätt inställning”, de som trodde på en världsregering. De skulle passa i det hemliga sällskapet.

Gruppen såg till att deras medlemmar fick framstående positioner i England och USA där de kunde föra agendan framåt. De skapade frontgrupper i England och USA. Medlemmarna i dessa grupper ljuger oupphörligen för att kunna skydda sin grupp. Andra grupper som är skapade eller relaterade till detta sällskap är Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen.  New World Order modellan gäller västerländska länder. Kommunism påminner mycket om detta system.  Kommunisterna har också kollektivism som mål.

Arnold Toynbee var professor i London School of Econmics där han undervisade i kollektivism. Toynbee var medlem i detta sällskap.  Arnold Toynbee skrev i ett internt dokument:

“Vi håller på att på ett diskret sätt men med full kraft att att nedmontera detta som källas självständighet eller suveränitet runt hela världen. Och hela tiden så förnekar vi att vi gör just detta medans våra handlingar visar motsatsen”.

CFR STYR AMERIKA

CFR – Council of Foreign Relations –  är en frontgrupp för detta sällskap. Medlemmarna i CFR styr Amerika. Nedan listas EN DEL av de personer och grupper som har medlemmar i CFR. Dessa medlemmar innehar/hade nyckelpositioner i deras organisationer.

Amerikanska presidenter:

Herbert Hoover, Dwight Eisenhover, Richard Nixon, Gerald Ford, James Carter, George Bush Sr och  Bill Clinton.

Andra politiska namn:

John kerry, Richard Cheney, Henry Kissinger, Madelene Albright, Colin Powell, Condoleezza Rice och Donald Rumsfeld.

Från CIA:

Walter Smith, William Colby, Richard Helms, Allen Dulles, Willaim Casey och Michael Haydn.

Företag med CFR-medlemmar:

AT&T, Avon, Bechtel, Boeing, Chevron, coca Cola, Pepsi Cola, Exxon, Dupont, Enron, Ford Motor, Genelral Electric, IBM, Levis, Monsanto, Shell, Texaco och Zerox.

Massmedia:

Army times, Associated Press, Boston Globe, Business Week, Dallar Morning news, USA Today, Wall Street Journal, Los Angeles Times, New York Post, Washington Times, National Geographic, Rolling Stone Wahington Post, ABC, CBN, CNN, NBC, Walt Disney.
Fackrörelser med CFR-medlemmar i nyckelpositioiner: AFF CIO, United Steelworkers of America, United Autoworkers, American federation of Teachers, Briclayers Allied Craft, Communicastion Workers of America, Union of Needletrades.

Tankesmedjor i USA har 443 medlemmar i CFR: 

Aspen institute, Atlantic Council, Bilderberg group, Brookings Institute, Carnegie Foundation, Ford Foundation, Googenheimer Foundation, Rockefeller Foundation, UN ssociation,

I universiteten i USA finns 563 medlemmar i CFR.

I finansiella kretsar finns 284 CFR medlemmar.

MANIPULERADE VAL

De personer som blir inbjuden till CFR vet att de kommer att lyckas i livet. De kommer aldrig att behöva oroa sig för att vara arbetslös. (min kommmentar: Fredrik Reinfeldt och Anders Borg fick betalt av  amerikanska banker när de slutade med politiken – ett talande exempel).

Den innersta kretsen av detta hemliga sällskap skrattar åt det som kallas för demokrati. Deras syfte är att styra världen  för “vårt egert bästa”. De vill ha det som kallas demokrati. De gör detta genom att kontrollera valen. De tillåter folk att rösta så länge folket inte röstar på något av betydelse. Gruppen kontrollerar båda kandidaterna så det spelar ingen roll hur folket röstar. 

Många lagar i USA har skrivits av CFR.

Företag som bygger röstningsmaskiner manipulerar valen. De har mjukvara som är designade att bli hackade. Riggade val ger folket illusionen att de bidrar till landets utveckling. Hela USA-valet påminner om de riggade brottningsmatcherna man ser på tv. De utför en snygg show framför kamerorna men efteråt tackar de varandra i omklädningsrummet.

Det hemliga sällskapet existerar ännu idag och har varit en stark kraft i samhället sedan första världskriget. Varje större världshändelse sedan första världskriget har påverkats och styrts – mer eller mindre – av detta hemliga sällskap.  Nu efter att detta hemliga sällskap har existerat i över 100 år och har infiltrerat hela samhället så är de inne på att slutföra sin viktigaste uppgift – skapandet av en New World Order.
 

Referens

Freedom Force International

 

 

Be the first to comment on "VEM STYR AMERIKA?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.