FASA INTE UT KÄRNKRAFTEN

Frågan om svensk elförsörjning blir brännande när Ringhals 1 och 2 stängs ned i år och nästa år. Nedläggningen kommer enligt Svenska Kraftnät att leda till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser och många timmar med svårigheter att över huvud taget få ihop effektbalansen. Det slår mot hushållen, mot svensk basindustri och mot långsiktig svensk konkurrenskraft.

Source: Kristersson: ”Utan nytt kärnkraftsmål lämnar vi energiöverenskommelsen”

De rödgröna jönsarna håller på att fasa ut kärnkraften i Sverige utan att ha några substitut. Som grädde på moset kommer utfasningen att innebära ännu högre elräkningar och eventuell elbrist. Jag älskar inte kärnkraft men vi kan inte bara fasa ut den utan alternativ.

Avgå inkompetenta regering!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.