DEMONSTRATION MOT 5G

5 g sverige_hälsorisker_strålning_strålskyddsstiftelsen

April 2018 

Just nu pågår utbyggnaden av 5g-nätet  i Sverige och Umeå ska bli den första svenska 5g-staden. 5g kommer att innebära markanta ökningar av strålning. Samtidigt visar det sig att svenska myndigheter inte vill/kan lämna ut den  riskbedömning av 5g som de säger sig ha gjort.

5G I SVERIGE

Utbyggnaden av 5g pågår i Sverige. 5g kommer att innebära markant höjd strålningsexponering för alla och envar. Svenska myndigheter vill/kan inte lämna ut  riksbedömningen som de har gjort om 5g. När Föreningarna Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas riksförbund bad regeringskansliet om kopior på den riskbedömning som myndigheten sade att de hade gjort så visade det sig att myndigheten inte hade rapporten som samlade dokument och således kunde de inte lämna ut någon rapport.  Näringsdepartementet verkar dock gilla 5g eftersom Strålskyddsstiftelsen fick följande svar  av dem:

”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5g – utbyggnaden både kan och bör stimuleras”. 
5g sverige_strålning_wi-fi_trådläsa nätverk_cancer

5G-antenner kommer att sättas upp med korta avstånd på telefonstolpar, väggar med mera. Att göra någon riksundersökning gällande hälsa har man struntat i. Samma mönster sker över hela västvärlden – 5g implementeras utan hänsyn till vad medborgarna tycker.

MANIFESTATION MOT 5G

Den 14 april 2018 så hölls en manifestation mot 5g på Sergels torg Stockholm. . Manifestationen var gjord av Elöverkänsligas riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen. Henning Witte från White tv spelade in manifestationen. Texten nedanför är utdrag ur talen från manifestationen.

Gunilla Ladberg från föreningen Vågbrytaren:

För 15 år sedan så lade jag ifrån mig min mobiltelefon för gott.  Det jag hade fått reda på då var att strålning från mobiltelefoner  öppnar blodkärlens väggar i hjärnan, och får ämnen att läcka ut och skada och döda de känsliga hjärncellerna. Denna vägg kallas blod-hjärnbarriären.  Jag lärde mig att grodyngel nära en mobilmast kan ha en dödlighet på 90 % istället för de normala 5 %. Enligt experiment med myror som utsätts för strålning av mobila trådlösa nätverk, de tar med sig sina ägg och larver och beger sig bort från strålningskällan. Mänskliga spermier försvagas och dör av mobilstrålning. (killar, ha inte mobiltelefonen i byxfickan). Det är bekräftat att spermiekvaliteten hos män har försämrats  drastiskt på senare år. Signaler från trådlös teknik skadar naturliga livsprocesser.  Jag kände en mamma som hade en son och de bodde här utanför Stockholm. sonen kunde inte sitta still, var ständigt rastlös och så vidare. Modern flyttade till Dalarna eftersom strålningsnivåerna där är mycket mindre än här i Stockholm. Ungen förändrades över en natt till det positiva.

5g sverige_EU_

5g-sändare kommer att placeras ut tätt efter varandra.  Strålsäkerhetsmyndigheten förnekar att det finns risker med 5g.

Video nedan: Strålskyddsstiftelsen och andra grupper höll en manifestation på Sergels Torg mot 5g.

Nästa talare var  Katarina Hollbrink som har Facebook-gruppen som heter Wi-fi, strålning, trådlös teknik och hälsorisker.  

Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning. Strålningen syns inte, den luktar inte men den går att mäta med speciella mikrovågsmätare. Den redan nu befintliga strålningen är alldeles för hög och nu står 5g för dörren. 5g kommer markant att öka strålningen. Mobilsändare kommer att sättas upp mycket mycket tätt på lyktstolpar och dylikt.  200 vetenskapsmän har skickat in en appell till Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen där de kräver sänkta gränsvärden. Vetenskapsmän har även skickat in en skrivelse till EU där man kräver ett stopp  för 5g, ett moratorium, tills hälsoriskerna är utredda.

I svenska skolor så massinför vi trådlös teknik och läsplattor i svenska skolor. Det är skrivet att myndigheten Strålskyddsmyndigheten ska informera oss medborgare om de allvarliga risker som föreligger med 5G. Har vi fått någon sådan information från myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten? Nej det har vi inte.

5g sverige_strålsäkerhetsmyndigheten_

 

 

5G OCH FORSKNINGSFUSK

Christer Arnell från Elöverkänsligas Förbund:

Det är en fantastisk sak vi har fått i våra händer, att kunna använda datorer, mobiltelefoner med mera men vi måste använda dem på ett riktigt sätt. Vi är ett elektrosystem och störs vårt system så blir det inte bra.  Varför tar inte folk till sig detta hot? En del säger att det inte finns vetenskapliga bevis Det finns det som kallas  forskningsfusk.  Det finns storindustrier som tjänar pengar på trådlös teknik. Dessa företag köper det forskningsresultat som de vill ha. På grund av detta så får inte allmänheten den rätta informationen. Det finns massvis med forskning på detta område. Sök på nätet och du kommer att finna. I Sverige kan du inte gå till en läkare och få diagnosen elöverkänslig eller strålskada. Man måste åka till Tyskland eller något annat land.

strålning sverige

5g kommer att ingå i digitaliseringen av Sverige. De vill ha självkörande bilar, drönare, AI, sakernas internet,  Allt ingår i  EUs konceptet  av ‘smarta städer’.

INGEN RISKBEDÖMNING AV 5G

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen:

Strålskyddsstiftelsen startade år 2012 mot bakgrunden av att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inte  gör det jobb de borde göra.  SSM ser till industrins intresse och inte folkets hälsa.  Förra året så deklarerade Post-och Telestyrelsen (PTS) att man avsåg att tillåta storskaliga experiment med 5g. Med 5g så kommer man att använda skyhöga frekvenser vars hälsorisker inte är utredda.  Man kommer att skicka starka riktade antennstrålar som ger extremt hög mikrovågsstrålning. När en person närmar sig en 5g basstation så blir strålningen ett avsevärt hälsoproblem.

Borde inte människorna informeras om riskerna? Borde vi inte få ge vårat informerade samtycke till denna massexponering av skadlig mikrovågsstrålning (som är cancerframkallande). Nyligen meddelade PTS att Eriksson  fått lov att använda 26 gigahertsbandet för 5g utbyggnaden. Det kommer rapporter om att 5g redan satts upp efter motorvägar och i Stockholm. Hur länge ska vi tillåta dem att experimentera med vår hälsa? Utan vårt godkännande. Regeringens tjänstemän har sagt till Strålskyddsstiftelsen att regeringen har gjort en riskbedömning av 5g och gett klartecken till 5g. Samtidigt får vi beskedet att den påstådda riskbedömningen inte finns som samlat underlag och kan inte lämnas ut.

Slut citat.

video nedan: Martin Bland, PhD om strålningen.

RÖDGRÖNA REGERINGEN ÄLSKAR 5G

Den rödgröna regeringen älskar  5g. Stefan Löfven har tillsammans med ledarna från de nordiska länderna skrivit under en avsiktsförklaring som säger att Skandinavien ska vara ledande inom 5g och AI (Artificiell Intelligens).  Den rödgröna regeringen vill bygga upp en digital infrastruktur. En digital infrastruktur ingår  i Agenda 2030 och hållbar utveckling. Även moderaterna älskar 5g. Moderaterna säger att Sverige ska satsa på 5g och den europeiska infrastrukturen.

Den rögdröna regeringen älskar 5g, läs mer: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/nytt-nordiskt-samarbete-om-5g/

5 g antenner sverige_risker mobilnät

EU OCH 5G

EU är en stor förespråkare av 5g. EU har investerat 700 miljoner euro för att implementera 5g inom hela EU.  5g ingår i EU:s plan att digitalisera Europa (smarta städer). EU samarbetar med Europas ledande telekomindustri för att uppnå allt detta. Inom 5g ingår även det som kallas för Internet of Things (IoT) vilket innebär att att alla våra elektroniska prylar kan kopplas upp mot internet.

Denna bild är från en EU-sajt. Med 5g så kommer allt och alla att vara uppkopplad mot internet och mot varandra. Med 5g kommer vi inte bara att bli exponerade för höga strålningsvärden, man kommer samtidigt att installera  Sakernas Internet  där alla våra elektroniska prylar kommer vara uppkopplade mot Internet. Detta ingår i EUs konceptet av ‘Smarta Städer’. Med stor sannolikhet kommer vår energiförbrukning att granskas i detalj.

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
 

Rrelaterat:

Smarta städer och 5g:

jmm.nu Västerås en smart stad

Är 5g skadligt?

jmm.nu info om 5g

Smarta mätare  installeras i ditt hem:

jmm: smarta elmätare

 

 

2 Comments on "DEMONSTRATION MOT 5G"

  1. Verkar som om svenska myndigheter hellre lyssnar på Big Company tyvärr.

  2. Thony Lidstrom | 2019-06-10 at 8:35 am | Reply

    Regeringen och Lofven skall publisera den rapport om 5G som forklarar att stralningen ar riskfri eller avga. Vi kan inte ha en regering som ljuger och undanhaller bevis.

Leave a Reply to JM Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.