5G I SVERIGE

5 g sverige_hälsorisker_strålning_strålskyddsstiftelsen

April 2018

 

 

Just nu pågår utbyggnaden av 5g-nätet  i Sverige och Umeå ska bli den första svenska 5g-staden. 5g kommer att innebära markanta ökningar av strålning. Samtidigt visar det sig att svenska myndigheter inte vill/kan lämna ut den  riskbedömning av 5g som de säger sig ha gjort.

5G I SVERIGE

Utbyggnaden av 5g pågår i Sverige. 5g kommer att innebära markant höjd strålningsexponering för alla och envar. Svenska myndigheter vill/kan inte lämna ut  riksbedömningen som de har gjort om 5g. När Föreningarna Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas riksförbund bad regeringskansliet om kopior på den riskbedömning som myndigheten sade att de hade gjort så visade det sig att myndigheten inte hade rapporten som samlade dokument och således kunde de inte lämna ut någon rapport. Strålskyddsstiftelsen har fortfarande inte fått ta del av riskbedömningen från regeringskansliet. Tydligen är det en alltför avancerad uppgift att samla ihop dokumenten och sedan lämna ut dem? Eller så kanske de inte vill lämna ut den? Näringsdepartementet tycker dock att 5g är helt ok. Följande meddelande fick Strålskyddsstiftelsen av Näringsdepartementet:

”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i
alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5g – utbyggnaden både kan och bör stimuleras”. 
5g sverige_strålning_wi-fi_trådläsa nätverk_cancer
5G-antenner kommer att sättas upp utanför våra hem.

MANIFESTATION MOT 5G

Den 14 april 2018 så hölls en manifestation mot 5g på Sergels torg Stockholm. . Manifestationen var gjord av Elöverkänsligas riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen. Henning Witte från white tv spelade in manifestationen. Texten nedanför är utdrag ur talen från manifestationen.

Gunilla Ladberg från föreningen Vågbrytaren:

För 15 år sedan så lade jag ifrån mig min mobiltelefon för gott.  Det jag hade fått reda på då var att strålning från mobiltelefoner  öppnar blodkärlens väggar i hjärnan, och får ämnen att läcka ut och skada och döda de känsliga hjärncellerna. Denna vägg kallas blod-hjärnbarriären.  Jag lärde mig att grodyngel nära en mobilmast kan ha en dödlighet på 90 % istället för de normala 5 %. Enligt experiment med myror som utsätts för strålning av mobila trådlösa nätverk, de tar med sig sina ägg och larver och beger sig bort från strålningskällan. Mänskliga spermier försvagas och dör av mobilstrålning. (killar, ha inte mobiltelefonen i byxfickan). Det är bekräftat att spermiekvaliteten hos män har försämrats  drastiskt på senare år. Signaler från trådlös teknik skadar naturliga livsprocesser.  Jag kände en mamma som hade en son och de bodde här utanför Stockholm. sonen kunde inte sitta still, var ständigt rastlös och så vidare. Modern flyttade till Dalarna eftersom strålningsnivåerna där är mycket mindre än här i Stockholm. Ungen förändrades över en natt till det positiva.

5g sverige_EU_
Din nya granne – en 5g-sändare.

Video nedan: Strålskyddsstiftelsen och andra grupper höll en manifestation på Sergels Torg mot 5g.

Nästa talare var  Kia Hollbrink som har Facebook-gruppen som heter Wi-fi, strålning, trådlös teknik och hälsorisker.  

Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning. Strålningen syns inte, den luktar inte men den går att mäta med speciella mikrovågsmätare. Den redan nu befintliga strålningen är alldeles för hög och nu står 5g för dörren. 5g kommer markant att öka strålningen. Mobilsändare kommer att sättas upp mycket mycket tätt på lyktstolpar och dylikt.  200 vetenskapsmän har skickat in en appell till Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen där de kräver sänkta gränsvärden. Vetenskapsmän har även skickat in en skrivelse till EU där man kräver ett stopp  för 5g, ett moratorium, tills hälsoriskerna är utredda.

I svenska skolor så massinför vi trådlös teknik och läsplattor i svenska skolor. Det är skrivet att myndigheten Strålskyddsmyndigheten ska informera oss medborgare om de allvarliga risker som föreligger med 5G. Har vi fått någon sådan information från myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten? Nej det har vi inte.

5g sverige_strålsäkerhetsmyndigheten_
Varken EU eller den svenska myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten bryr sig om de faror som den ökade strålningen innebär.

5 G OCH FORSKNINGSFUSK

Christer Arnell från Elöverkänsligas Förbund.

Det är en fantastisk sak vi har fått i våra händer, att kunna använda datorer, mobiltelefoner med mera men vi måste använda dem på ett riktigt sätt. Vi är ett elektrosystem och störs vårt system så blir det inte bra.  Varför tar inte folk till sig detta hot? En del säger att det inte finns vetenskapliga bevis Det finns det som kallas  forskningsfusk.  Det finns storindustrier som tjänar pengar på trådlös teknik. Dessa företag köper det forskningsresultat som de vill ha. På grund av detta så får inte allmänheten den rätta informationen. Det finns massvis med forskning på detta område. Sök på nätet och du kommer att finna. I Sverige kan du inte gå till en läkare och få diagnosen elöverkänslig eller strålskada. Man måste åka till Tyskland eller något annat land.

strålning sverige
5g kommer att ingå i digitaliseringen av Sverige. De vill ha självkörande bilar, drönare, Internet of Things, ett övervakningssamhälle.

INGEN RISKBEDÖMNING AV 5G

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen:

Strålskyddsstiftelsen startade år 2012 mot bakgrunden av att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inte  gör det jobb de borde göra.  SSM ser till industrins intresse och inte folkets hälsa.  Förra året så deklarerade Post-och Telestyrelsen (PTS) att man avsåg att tillåta storskaliga experiment med 5g. Med 5g så kommer man att använda skyhöga frekvenser vars hälsorisker inte är utredda.  Man kommer att skicka starka riktade antennstrålar som ger extremt hög mikrovågsstrålning. När en person närmar sig en 5g basstation så blir strålningen ett avsevärt hälsoproblem.

Borde inte människorna informeras om riskerna? Borde vi inte få ge vårat informerade samtycke till denna massexponering av skadlig mikrovågsstrålning (som är cancerframkallande). Nyligen meddelade PTS att Eriksson  fått lov att använda 26 gigahertsbandet för 5g utbyggnaden. Det kommer rapporter om att 5g redan satts upp efter motorvägar och i Stockholm. Hur länge ska vi tillåta dem att experimentera med vår hälsa? Utan vårt godkännande. Regeringens tjänstemän har sagt till Strålskyddsstiftelsen att regeringen har gjort en riskbedömning av 5g och gett klartecken till 5g. Samtidigt får vi beskedet att den påstådda riskbedömningen inte finns som samlat underlag och kan inte lämnas ut.

Slut citat.

video nedan: Martin Bland, PhD om strålningen.

RÖDGRÖNA REGERINGEN ÄLSKAR 5G

Den rödgröna regeringen älskar givetvis 5g. Stefan Löfven har tillsammans med ledarna från de nordiska länderna skrivit under en avsiktsförklaring som säger att Skandinavien ska vara ledande inom 5g och AI (Artificiell Intelligens). Digitaliseringsminister Peter Eriksson är givetvis en stor förespråkare för 5g. Den rödgröna regeringen vill bygga upp en digital infrastruktur. En digital infrastruktur ingår även i Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Även moderaterna älskar 5g. Moderaterna säger att Sverige ska satsa på 5g och den europeiska infrastrukturen. Globalister.

Den rögdröna regeringen älskar 5g, läs mer: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/nytt-nordiskt-samarbete-om-5g/

5 g antenner sverige_risker mobilnät
5g antenner kommer att sättas upp på lyktstolpar i tät följd. Vi kommer att exponeras för betydligt högre strålning än tidigare. Foto: Tony Webster

EU OCH 5G

Föga förvånande så är EU en stor förespråkare av 5g. EU har till och med investerat 700 miljoner euro för att implementera 5g inom hela EU. EU vill ha 5g installerat inom hela EU till år 2020. 5g ingår i EU:s plan att digitalisera Europa. EU samarbetar med Europas ledande telekomindustri för att uppnå allt detta. Inom 5g ingår även det som kallas för Internet of Things (IoT) vilket innebär att det kommer att bli obligatoriskt att alla våra elektroniska prylar ska kopplas upp mot internet. EU har inte bemödat sig att göra någon riksbedömning vad gäller 5g. Eller så bryr de sig inte. Faktum är att hela 5g-systemet håller på att implementeras i hela västvärlden. Man bryr sig inte om att göra några riskbedömningar utan man installerar systemet oavsett vad folket tycker. EU vill skapa smarta städer. Vi medborgare har dock inget att säga till om saken.

Denna bild är från en EU-sajt som visar vad det handlar om. Med 5g så kommer allt och alla att vara uppkopplad mot internet och mot varandra. Med 5g kommer vi inte bara att bli exponerade för höga strålningsvärden, man kommer samtidigt att installera ett övervakningssystem med Internet of Things där alla våra elektroniska prylar måste vara uppkopplade mot Internet. Förbrukar du för mycket energi så slår de av strömmen i ditt hem. Detta kommer att göras för att de menar att vi “slösar på jordens resurser” och att vi “måste bekämpa klimatförändringarna”. 

 

Swexit!

Mer info om 5g:

Strålskyddsstiftelsens hemsida:

Strålskyddsstiftelsen

Hemsidan för vetenskapsmännen som vill stoppa 5g.

5g appeal

Smarta mätare som installeras i ditt hem:

JMM: smarta elmätare

EU älskar 5g:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.