ERIKA BJERSTRÖMS KLIMATALARMISM BLIR DEBUNKAD

September 2020

Staffan Mörner och Swebb-tv debunkar klimatalarmisten Erika Bjerströms klimatpåståenden. 

 

   Erika Bjerström kommer alltså med anmärkningsvärda uttalanden som Staffan Mörner här får bemöta på punkt för punkt. Erika varnar för en tropisk storm, Laura, som väntas komma in i USA och drabba flera städer i mexikanska golfen. Det har målats upp skräckscenarier om att ”livshotande stormvågor” nu riskerar att drabba en stor del av sydkusten. När Laura några dagar efter larmet i Rapport har passerat kan man konstatera att det var knappast några ”livshotande stormvågor” som drog in. Lika många dog av kolmonoxidförgiftning då de p.g.a. elavbrott använt bensindrivna elgeneratorer inomhus.

   När Erika Bjerström välkomnas till rapportstudion presenteras hon som “global klimatkorrespondent för SVT”. Bjerström behöver inte anstränga sig för att presentera sitt narrativ, utan hon får omedelbart frågan om bränder, översvämningar och stormar kan knytas till klimatförändringarna och om naturkatastroferna blir allt vanligare. Bjerström säger tydligt att de blir allt vanligare och att mänskligheten värmt upp jorden 1 grad och att vi ser allt mer extremväder med kraftigare oväder som ställer till mer skada.

   Staffan Mörner bemöter Erika Bjerström på nästan varje punkt i nyhetsinslaget. Han säger att den temperaturökning på ca 1 grad som Erika nämner i princip stämmer. Dock menar han att det mesta av den temperaturökningen skedde fram till 1940. Det ökade koldioxidutsläpp som mänskligheten orsakat har huvudsakligen skett efter 1940 och ligger således inte till grund för temperaturuppgången förklarar Mörner.

   När det gäller antalet orkaner säger rådande teorier att de inte ökar i antal, vilket också statistiken visar. Däremot påstår Erika Bjerström att deras intensitet ökar. Staffan Mörner nämner att gängse teorier förutspår att de ska öka i intensitet men visar samtidigt på att mätningar visar att de inte gör det. Statistiken visar upp- och nergångar för olika decennier men att någon trend inte kan utläsas globalt sett.

   Tittar man på orkaner över land i USA kan man se en nedgång av intensiteten sedan 1930-talet. Vad som däremot ökat är den ekonomiska skadenivån i USA orsakad av orkaner. Men den har andra orsaker än att klimatet har ändrats säger Mörner. Om det blir fler människor i en region och mer infrastruktur kommer den ekonomiska skadan öka för samma orkan jämfört med innan.

I nyhetsinslaget fortsätter Erika Bjerström med att hävda att det blir mera torka och mera skyfall. Staffan visar data för torka i världen. Den visar att torkan i alla typer av omfattning går ner globalt sätt. Om man väljer att titta på USA ser man att värmeböljor var vanligare under 1930-talet än nu. Däremot har det plockats ut en senare del av statistiken så att det ser ut som värmeböljorna ökar, men det är ett ohederligt sätt att presentera statistik menar Mörner.

Även statistiken för nederbörden i Kalifornien visar att det går upp och ner, men att någon trend att torkan ökar inte kan utläsas. I ett diagram som visar den globala mängden skog som förstörs av skogsbränder kan man se att det entydigt minskat under hundra år. Däremot används statistiken återigen på ett ohederligt vis så att motsatsen ska ses.

Bjerström fortsätter med att tala om stigande havsnivåer är orsaken till diverse översvämningar så som t.ex. efter orkanen Katrina. Men tittar man på trender för havsnivån för hela USA:s kust ser man att trenden inte har påverkats av människans utsläpp. Det är uppenbarligen ett geologiskt återhämtningsfenomen efter senaste istiden och har ytterst lite med klimatet att göra.

Erika nämner också att det nu finns klimatflyktingar i och med att ön ”Isle de Jean Charles” utanför New Orleans sjunker. Men ön ligger i ett floddelta påverkat av både jorderosion och sjunkande landmassa. Således är detta inte heller något orsakat av ett förändrat klimat säger Mörner.

Programmet avslutas med att Erika Bjerström och SVT ombeds presentera data som styrker deras påståenden.

Be the first to comment on "ERIKA BJERSTRÖMS KLIMATALARMISM BLIR DEBUNKAD"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.