Fakta i frågan: Hur stor makt har EU över Sverige?

Om svensk lag och EU-lag står emot varandra så gäller EU-lagen. På juridikspråk kallas det för att EU-rätten har företräde. Sveriges lagar måste således regelbundet anpassas efter vad som bestäms i Strasbourg och Bryssel.

Source: Fakta i frågan: Hur stor makt har EU över Sverige? – DN.SE

EU:s lagar står över Sveriges lagar.

Jag vill ha ett Swexit.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.