Facit övningar Python

[wpedon id=”30178″]

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

 


Här är facit till övningarna i Python. Övningarna hittar du här: övningar Python.

1. print(‘Hello world’)

2. print(‘hello world’) skrives i skriptet. Jag exekverar skriptet genom att i skriptets meny gå till “run” och sedan välja “run module”. Output dyker upp i skalet. Markören måste vara i skriptet vid exekvering. 

3.Execute.

4. jag väljer “run” i menyn och sedan “python shell”.

5.   Ha shell eller ett skript framme och tryck sedan ctrl + n för att skapa nytt skript och ctrl + s för att spara det.

6. 5 * 5 sedan tryck enter.

7. 500 + 100 sedan enter.

8. 500 – 100 sedan enter. /*jag använder bindestreck*/

9. Paus

10. operators.

11.  / snedstreck (framåtlutat).

12. \ omvänt snedstreck.

13. 100/100. tryck sedan enter.

14. 30*20 +5 och tryck enter.

15.(15+20) *10 och tryck enter.

16. ((20*10) +30)/50 samt enter.

= 4.6.

17. Nested

18. Exercise

19.Att det finns parenteser inom parenteser.

20.fred = 100

21.print(fred)

100

22.print(fred)

100

23.  john = fred

24. >>> print(john) + enter
100

25. Paus
26. Paus

27. >>> olle = ‘hur mår du?’
>>> print(olle)
hur mår du?
>>>

27 b. För att lyckas med detta måste du använda multiline strings (”’ text ”’)
olle = ”’hur mår du?
jag mår bra”’
>>> print(olle)
hur mår du?
jag mår bra!
>>>

28. >>> olle = ”’I wouldn’t do that
It’s John’s property.”’
>>> print(olle)
I wouldn’t do that
It’s John’s property.
>>>

29. Svar: Man använder escape character ” \ “

>>> sven = ‘He said, “I wouldn\’t do that, It\’s John\’s property”‘
>>> print(sven)
He said, ” I wouldn’t do that, It’s John’s property”
>>>

30. >>> my_money = 1000
>>> message =’ Jag äger %s kronor’
>>> print(message % my_money)
Jag äger 1000 kronor
>>>

31. >>> my_money = ‘noll’
>>> print(message % my_money)
Jag äger noll kronor
>>>

32. >>> my_cars = ‘Jag har inte %s bilar jag har %s stycken’
>>> print(my_cars % (2,3))

32b. my_houses = ‘jag har %s lägenheter och %s stycken villor.’
flats = ‘fem’
house = ‘tio’
print(my_houses %(flats, house))

 

33. print(‘b’ * 10)

 

 

 

Be the first to comment on "Facit övningar Python"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.