EU:S UTSTATIONSERINGSDIREKTIV EN RÖKRIDÅ

Syftet med fri rörlighet av arbetskraft är att integrera Europas arbetsmarknader till en enda, med samma lönenivåer. Ökad konkurrens om jobben ska försvaga motståndet. Fluffig propaganda om nya regelverk är bara illusioner.

Lösningen är att lämna EU och återta den nationella kontrollen över arbetsmarknaden. Arbetskraftsimport ska inte tillåtas om kompetensen och arbetskraft finns i landet.

http://proletaren.se/artikel/eu-regler-utstationering-ar-bara-fluff?fbclid=IwAR2zMTGqF8DAs3uL054puMhJI7u2GJ6L55hPV0-yE7wsRi9qlS0WnfbVLBU

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.