EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken

Juni 2018

PRENUMERERA/SUBSCRIBE


DEBATT. I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994. Text: Ulrik Petersson, Skillingaryd Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat.

Källa: Swexit – EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa – NewsVoice

Swexit!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.