SANKTIONER MOT RYSSLAND

22/10-2016

EU gör som bekant sanktioner mot Ryssland. I Sverige är det Kommerskollegium som ska lyda EU:s direktiv ang sanktioner mot Ryssland.  Jag läser på Kommerskollegiums hemsida följande:

“Den 1 augusti 2014 infördes sanktioner mot Ryssland då landets agerande anses destabilisera situationen i Ukraina. Avsikten med åtgärderna är bl.a. att förbjuda viss export till oljeprojekt och att kontrollera export till Ryssland av teknik som är anpassad för oljeindustrin. Det infördes därför ett krav på tillstånd för export av vissa oljerelaterade produkter enligt EU-förordningen.”

Kommerskollegium skriver vidare att kompletterande sanktioner har gjorts med förbud att tillhandahålla kringtjänster såsom borrning och borrhålsprovning till dessa projekt. Vidare skriver de att det har införts förbud för ryska banker och finansinstitutioner att få finansiering på europeiska och internationella kapitalmarknader. Vissa ryska personer har fått sina tillgångar frysta.

 

Referenser

Jinge: hets mot Ryssland

Be the first to comment on "SANKTIONER MOT RYSSLAND"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.