23/05/2024

1 thought on “ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK

  1. Samtidigt som statliga Svea skogar avverkar skyddad skog för att ha råd med ALLA som nu vill bo i Sverige

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.