ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK

Juli 2017

Skogsägare i Sverige har blivit stoppade att avverka skog på sin egen mark eftersom Skogsstyrelsen vill “rädda den biologiska mångfalden”. Skogsstyrelsens beslut baseras på EU:s miljöregler (artskyddsförordnignen)

I ett av seminarierna i Almedalen 2017 så deltog Karin Perers som  är ordförande för Mellanskog ( en förening för skogsägare). Karin Perers uttryckte kritik  över det som hände i orten Arbrå nyligen och vad det kan innebära för Sveriges skogsägare.

LAVSKRIKAN

Det som hände i orten Arbrå i Hälsingland  var att Skogsstyrelsen stoppade fem skogsägare att avverka 29.5 hektar skog på sin egen mark. Skogsstyrelsens stopp berodde på att fågeln lavskrikan hade revir i området. Anledningen till att Skogsstyrelsen prioriterade en fågel istället för skogsägarnas verksamhet beror på artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en lag från EU  och i princip så går den lagen ut på att rädda utrotningshotade arter.

Det som brukar ske när staten vill skydda skog och bilda naturreservat är att markägarna ersätts ekonomiskt. Men markägarna i Arbrå fick intet. Orsaken till den uteblivna ersättningen är att Skogsstyrelsen anser att lavskrikan är skyddad enligt EU:s regler och artskyddsförordningen och då menar Skogsstyrelsen att det är olagligt att förstöra boplatserna. Stoppet har blivit överklagat till Mark-och miljödomstolen.

RÄTTEN ATT BRUKA SIN EGEN SKOG

Carin Håkansson, vd för Skogsindustrierna:

Skogsägarna är utsatta för svåra begränsningar som kultur-och naturreservat. Känslan hos många skogsägare just nu är att de åker runt i en buss där de får sitta längst bak. Man börjar fråga sig: vart tog rätten att bruka min egen skog vägen? Rätten att äga och bruka den skog man äger, det tror vi är grundstenen för ett aktivt skogsbruk som i sin tur leder till en hållbar skogsindustri, sysselsättning och välfärd i Sverige.

 

DEN GRÖNA AGENDAN
Det vi nu ser utvecklas nu i Sverige är vad som skulle kunna kallas för en grön agenda. När jag säger grön agenda så menar jag  att det är stort fokus på att “rädda planeten från global uppvärmning eller klimatförändringar”. Jag syftar på att vi måste “rädda den biologiska mångfalden så att arterna inte dör ut”. Jag syftar på “en hållbar utveckling för denna planet“. Man skulle kunna säga att hela samhället har blivit en smula miljögalet nu för tiden. Det är inget fel att värna om miljön men jag tror tyvärr att denna gröna agenda handlar om helt andra saker.

En aspekt i denna gröna agenda är nämligen att äganderätten ska försvinna.  Slutmålet är att EU ska bestämma vad som får ske och inte får ske med Sveriges mark och skogar. Ett annat alternativ är att svenska skogsägare får någon slags urvattnad äganderätt. Allt detta sker under skenet av att “rädda den biologiska mångfalden”.  Skogsägarna har således rätt att vara oroad – Regeringen vill göra stora delar av Sveriges skog till natur/kulturreservat baserat på EU:s  artskyddsförordning.

Video nedan: nyhetskanalen RT berättar om Förenta Nationernas manipulerade vetenskapliga arbeten om global uppvärmning/klimatförändringar.

Video nedan. Vill man veta mer om den gröna agendan så kan man alltid lyssna på Rosa Koire. Hon är motståndare till Agenda 21.  På engelska heter det United Nations Agenda 21 – Sustainable development. Rosa Koire har även skrivit boken ‘Behind the Green Mask’ som handlar om hur planetens globalister planerar att ta över planetens resurser med hjälp av miljö-och klimat regler.

 Referenser

Skogsindustrierna:debatt i Almedalen

Agenda 2030: mål 16

 

 

2 Comments

  1. Samtidigt som statliga Svea skogar avverkar skyddad skog för att ha råd med ALLA som nu vill bo i Sverige

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.