ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK

Juli 2017

Skogsägare i Sverige har blivit stoppade att avverka skog på sin egen mark eftersom Skogsstyrelsen vill “rädda den biologiska mångfalden”. Skogsstyrelsens beslut baseras på EU:s miljöregler (artskyddsförordnignen)

I ett av seminarierna i Almedalen 2017 så deltog Karin Perers som  är ordförande för Mellanskog ( en förening för skogsägare). Karin Perers uttryckte kritik  över det som hände i orten Arbrå nyligen och vad det kan innebära för Sveriges skogsägare.

LAVSKRIKAN

Det som hände i orten Arbrå i Hälsingland  var att Skogsstyrelsen stoppade fem skogsägare att avverka 29.5 hektar skog på sin egen mark. Skogsstyrelsens stopp berodde på att fågeln lavskrikan hade revir i området. Anledningen till att Skogsstyrelsen prioriterade en fågel istället för skogsägarnas verksamhet beror på artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en lag från EU  och i princip så går den lagen ut på att rädda utrotningshotade arter.

Det som brukar ske när staten vill skydda skog och bilda naturreservat är att markägarna ersätts ekonomiskt. Men markägarna i Arbrå fick intet. Orsaken till den uteblivna ersättningen är att Skogsstyrelsen anser att lavskrikan är skyddad enligt EU:s regler och artskyddsförordningen och då menar Skogsstyrelsen att det är olagligt att förstöra boplatserna. Stoppet har blivit överklagat till Mark-och miljödomstolen.

RÄTTEN ATT BRUKA SIN EGEN SKOG

Carin Håkansson, vd för Skogsindustrierna:

Skogsägarna är utsatta för svåra begränsningar som kultur-och naturreservat. Känslan hos många skogsägare just nu är att de åker runt i en buss där de får sitta längst bak. Man börjar fråga sig: vart tog rätten att bruka min egen skog vägen? Rätten att äga och bruka den skog man äger, det tror vi är grundstenen för ett aktivt skogsbruk som i sin tur leder till en hållbar skogsindustri, sysselsättning och välfärd i Sverige.

Video nedan: nyhetskanalen RT berättar om Förenta Nationernas manipulerade vetenskapliga arbeten om global uppvärmning/klimatförändringar.

Video nedan. Vill man veta mer om den gröna agendan så kan man alltid lyssna på Rosa Koire. Hon är motståndare till Agenda 21.  På engelska heter det United Nations Agenda 21 – Sustainable development. Rosa Koire har även skrivit boken ‘Behind the Green Mask’ som handlar om hur planetens globalister planerar att ta över planetens resurser med hjälp av miljö-och klimat regler.

 Referenser

Skogsindustrierna:debatt i Almedalen

Agenda 2030: mål 16

 

 

1 Comment on "ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK"

  1. Cathrine Gustafsson | 2017-08-11 at 12:37 pm | Reply

    Samtidigt som statliga Svea skogar avverkar skyddad skog för att ha råd med ALLA som nu vill bo i Sverige

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.