NEDMONTERINGEN AV SPANIEN

5/5 -2016
2008 så drabbades hela planeten av finanskrisen. Spanien var ett av de EU-länder som drabbades hårt. Anledningen till krisen i Spanien var att företag och privatpersoner satte sig i skuld.

Spanien gick med i eurosamarbetet 2002. Detta innebar att det blev lättare att flytta kapital mellan EU-länderna och kapital började flöda in till Spanien av investerare. När Spanien gick med i eurosamarbetet så innebar det också att de lämnade över kontrollen över sin ekonomiska politik till Bryssel. 

Före krisen så var det en byggboom i Spanien. Folk lånade pengar av de spanska bankerna och köpte sina egna bostäder. Bankerna lånade frikostigt ut pengar till byggbolag och diverse storföretag som byggde för glatta livet. Man byggde bostäder, moderna motorvägar, flygplatser, gallerior, sjukhus etc. Byggboomen var ett faktum.

Sedan slog finanskrisen till 2008.  De tillgångar som hade köpts för lånade pengar förlorade sitt värde.  Jobben och projekten försvann, storföretagen fick svårt att betala sina lån till de spanska bankerna och privatpersoner fick problem att betala för de lån för de hus de hade köpt. Bankerna var nämligen snälla nog att chockhöja räntorna. Sedan kunde bankerna köpa tillbaks husen för halva beloppet. 

Situationen i Spanien blev tuff. Det pratas om 25 % arbetslöshet, 50 % ungdomsarbetslöshet. 2 miljoner jobb försvann mellan 2008 och 2009. Ekonomin blev svårt sargad. Detta resulterade också i att byggprojekten stannade upp. Nu står det tomma bostadsområden lite här och där i Spanien, det står halvfärdiga motorvägar, det finns oanvända nybyggda sjukhus, det finns flygplatser som gapar tomma etc.

EN ORGIE I NEDSKÄRNINGAR 

In klev Europeiska Centralbanken (ECB) med lån till Spanien med den s.k. European Stability Mechanism (ESM). Vilket är en fond vars syfte är att stabilisera ekonomier inom EU. Värt att nämna är att ECB:s pengar gick till att rädda de spanska bankerna. Väldigt lite pengar gick till spanska folket och dess regering. I gengäld krävde ECB nedskärningar och åtstramningar av den spanska regeringen.

Och nedskärningar blev det.  Bl.a. så togs fysiska tillgångar från spanska folket och byggbolagen och såldes och vinsterna av dessa försäljningar gick till bankerna. Arbetslöshetskassan sänktes drastiskt, lönerna sänktes, välfärdstjänsterna  drogs in, pensionerna frystes, de införde skattehöjningar, anställningsvillkoren försämrades så att det t.ex. gick lättare att avskeda folk, kompensation vid upphörande av anställning togs bort etc. Arbetarna blev helt i händerna på företagen som kunde diktera villkoren som de ville.

Jag läste att Spanien var ett land med en stark arbetskultur före finanskrisen. Arbetarna hade bra rättigheter, arbetarna hade rättmätiga löner, spanjorerna fick en bra pension, arbetsvillkoren för arbetarna i Spanien låg på en hög nivå, man hade en fungerande välfärd etc.  Allt detta raserades i och med krisen och kraven på nedskärningar från EU.

Hade Spanien inta haft euron som valuta så kunde de ha devalverat sin egen valuta och ev. sänkt vissa räntor. Vilket – enligt vissa – kunde ha hjälpt landet. Men detta var omöjligt tack vare eurosamarbetet. Ekonomierna i eurosamarbetet är intimt förknippade med varandra. Det som händer i ett lands ekonomi påverkar de andra EU-länderna.

När nedskärningarna började hagla och folk stod utan pengar och jobb så började givetvis protesterna och demonstrationerna.

Eftersom protesterna och demonstrationerna blev så omfattande i Spanien så har nu Spaniens (diktator?) premiärminister Mariano Rajoy förbjudit demonstrationer. Demonstranten kan bli tvungen att betala mellan 30 000 till 600 000 euro. Att filma en polis innebär 30 000 euro i böter. Det verkar som om diktaturen har hittat tillbaks till Spanien.

Nedanstående video visar en demonstration mot förbudet av demonstrationer i Spanien.

PRIVATISERINGAR I SPANIEN

 

Referenser

LT:skuldsättnng bakom krisen i Spanien

BBC: Spaniens kris 

 

Be the first to comment on "NEDMONTERINGEN AV SPANIEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.