EU:S LISSABONFÖRDRAG

Europeiska unionen: Ett auktoritärt organ med ett humanitärt ansikte av Jiří Payne 27 januari, 2019 Översättning av originaltexten: The European Union: An Authoritarian Body with a Humanitarian Face Skicka Skriva ut Dela 22 Det som Lissabonfördraget faktiskt har skapat är ett auktoritärt politiskt system som inkräktar på mänskliga och politiska rättigheter. Artikel 4 anger delvis: “… Medlemsstaterna ska underlätta unionens uppgifter och avstå från alla åtgärder som skulle kunna

Source: Europeiska unionen: Ett auktoritärt organ med ett humanitärt ansikte

Läs denna artikel om hur EU:s Lissabonfördrag tog makten från sina medlemsländer. Lissabonfördraget var den största maktförskjutning som har skett inom EU.

SWEXIT!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.