EU:S UTSLÄPPSRÄTTER

November 2017

EU har gjort nya bestämmelser vad gäller utsläppsrätter. Nu ska priserna höjas.  Vad kommer hända om en industri släpper ut för “mycket” växthusgaser? Blir det dryga böter då? Jag kan garantera att hela iden med avgifter för utsläppsrätter kommer att innebära påfrestningar för svensk industri och kommer att begränsa industrin. Jag lyssnade på David Icke och han sade att en aspekt med miljödebatten är nedmontering av industrin (trots allt så släpper industrin ut mycket växthusgaser och “skadar” planeten).  EU:s klimatregler handlar om att ta kontroll över dess medlemsländer.

Läs mer:

https://www.dn.se/nyheter/varlden/nattlig-eu-uppgorelse-om-klimatpolitiken-ska-minska-utslappen/

http://klimatsans.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.