EU:S COPYRIGHTDIREKTIV = ETT BEGRÄNSAT INTERNET

Kamporden har varit hårda i det senaste halvårets strid: Innebär nya EU-regler döden för internet eller döden för konstnärlig verksamhet och traditionella medier? De avslutande kompromissförhandlingarna drog ut på tiden med flera timmar på onsdagen innan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna meddelade att man kommit överens.

Source: EU-uppgörelse nådd om upphovsrätten – DN.SE

EU har precis röstat fram ett begränsat och kontrollerat internet med deras copyrightdirektiv.

 

SWEXIt!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.