EU– GOOD OR BAD?

   Europeiska Unionen – good or bad? Sverige gick med i EU 1995. Löftet var en ”europeisk gemenskap” och ett broderligt  samarbete över gränserna. Olyckskorparna kraxade om att det skulle vara ödesdigert om Sverige stod ”utanför” Europa. I princip alla partier – utom möjligtvis Vänsterpartiet – slog på stora trumman för EU och retoriken flödade. Sverige gick med i EU och nu kan vi skörda frukterna. Så vad har EU givit oss? Har EU varit dåligt eller bra för Sverige?

35 MILJARDER KRONOR I ÅRLIG AVGIFT

  Sverige betalar 35 miljarder kronor i årlig avgift till EU.

THMPD – REGLERING AV ALTERNATIVMEDICINEN

   EU gav oss THMPD (Traditional Herbs Medicinal products Directive) eller det s.k. ”ört-direktivet”. THMPD innebär att alternativmedicinen inom EU blir starkt begränsad. Varje hälsokostprodukt måste godkännas av EU:s livsmedelsverk (EFSA) och varje sådan process kan kosta miljontals kronor per produkt och det är inte givet att produkten blir godkänd.

   EU och THMPD har också givit oss lagen om ”godkända hälsopåståenden”. Lagen innebär att en hälsokostbutik måste få godkänt från EFSA om de vill påstå saker som att  t.ex. C-vitamin är bra mot förkylning. Det är med andra ord förbjudet att komma med sådana påståenden nu för tiden utan ett godkännande. Ett exempel på detta är Örtagubbens hemsida.

        EU OCH IT-JÄTTARNA

   Microsoft var tvungna att göra reklam för andra webbläsare än deras Internet Explorer. Det betyder att om du köper operativsystemet Windows så måste Microsoft göra reklam för t.ex. Firefox, Chrome, Safari etc. Böterna för  Microsoft blev 17 miljarder kronor eftersom de bröt  mot EU:s konkurrenslagar.

 

european union no thanks

 

 EU-LAGSTIFTNING OCH SVERIGE

   EU kan bestämma över ett land på samma sätt som ett land kan bestämma över sina landskap. EU kan kräva att ett land ska stifta lagar som är likadana som i andra EU-länder. En sådan lag kallas förordning”. En förordning gäller i alla EU-länder när den trätt i kraft och står över Sveriges lagar.

   Ett EU-direktiv är ett mål som måste uppnås av ett land och landet får själv bestämma hur detta ska uppnås. 2003 gjordes en undersökning som visade att ca 30% av Sveriges lagar är påverkade av EU. Några lagar som har bestämts av EU och som Sverige påverkats av är ökad TV-reklam i Sverige, borttagande av TV-reklam riktat mot barn och Datalagrings-direktivet.

   Cirka 60% av kommunernas verksamhet påverkas av EU. För landsting och regioner är siffran 50%.  

   7–8 av 10 svenska riksdagsbeslut kommer idag från Bryssel.  Och dessa lagar måste följas. Våra politiker har även skrivit in EU i grundlagen.

EU:s lagar gäller t.ex.:

  1. hur varor och tjänster får köpas in.
  2. kvalitet på luft och vatten.
  3. gemensamma mål för utbildning och sysselsättning inom EU-länderna.
  4. regler om arbetstid, säker arbetsmiljö, likbehandling i arbetslivet.
  5. tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelsproduktion.

    EU:s direktiv och förordningar bestämmer också produktsäkerhet, kosmetika, märkning av varor, återvinning av förpackningar, gränsvärden för bekämpningsmedelrester, bullernivåer, leksakers säkerhet och mycket annat här i Sverige.

 

EU KAN STÄMMA SVERIGE

   Sverige måste följa EU-rätten. Om Sverige inte gör så inom en viss tidsfrist så kan Sverige bli stämt av EU. EG:s lagar står över Sveriges lagar. År 2003 så var cirka 30 % av de lagar som stiftades i Sverige bestämda av EU.  

  Laval-domen innebar att svenskt kollektivavtal för utländska arbetare inte gäller och att fackliga stridsåtgärder inte får gälla inom EU.

 

EN GEMENSAM EUROPEISK VALUTA

   EU vill att alla medlemsländer ska ha euron som valuta. Nu med facit i hand så ser vi vilken tur vi hade i Sverige som röstade nej till euron.

   När krisen kom till Europa så tvingade EU fram saker såsom lönesänkningar upp till 50%, sänkta pensioner, massiva privatiseringar, nedskärningar inom skola, vård och omsorg för de hårdast drabbade länderna.

  

Foto/bild:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:No-EU.png

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.