EUROPAS FÖRENTA STATER BREDER UT SIG

Avskaffad vetorätt på lång rad områdenBland de områden som nämnts där EU-kommissionen vill att enskilda länder ska fråntas vetorätt så att en central och enhetlig politik kan antas för alla medlemsländer finns migrationspolitiken, utrikespolitiken, skattepolitiken och klimatpolitiken. Nu föreslås att ytterligare två områden adderas till listan – socialpolitiken och diskrimineringspolitiken.

Source: Bryssel vill centralisera EU-ländernas social- och diskrimineringspolitik | Samhällsnytt

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.