EU-KOMMISSIONEN SKA VIDTA ÅTGÄRDER MOT KORANBRÄNNINGAR (HAT OCH HOT)

Januari 2023

EU-kommissionär Johannes Bahrke säger i ett pressmeddelande från 23 januari att de är medvetna om den svenska regeringens reaktion gällande Paludans koranbränning.

EU-kommissionen själv ska komma med motåtgärder mot denna typ av beteende (Digital service act?) Bahrke menar att Paludans handlingar inte är förenliga med de värderingar som EU grundar sig på. Rasism, xenofobi och hat har ingen plats inom EU. Bahrke säger till slut att denna typ av beteende som Paludan utgör  är något som svenska myndigheter bör vidta åtgärder mot. 

REFERENSER

Presskonferens:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-236331

EU Digital Service Act – ett nytt censurmonster från EU:

EU Digital Service Act

Be the first to comment on "EU-KOMMISSIONEN SKA VIDTA ÅTGÄRDER MOT KORANBRÄNNINGAR (HAT OCH HOT)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.