EU:S JAKT PÅ “ICKE GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN”

Mars 2019

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

EU tillsammans med Livsmedelsverket jagar kosttillskottförsäljare på internet som har hälsopåståenden som inte är “godkända” av EU. Är inte detta ännu ett exempel på hur vår hälsofrihet i Sverige försämras tack vare vårt EU-medlemskap.

I mars 2018 så meddelade Livsmedelsverket på sin hemsida att EU har gjort en gemensam aktion i 25 olika EU-länder där man kontrollerat hemsidor som säljer kosttillskott. Man var ute efter företag som kom med hälsopåståenden som inte var “godkända” av EU och EU:s Aktion gick  även ut på att finna substanser i kosttillskott som inte är godkända enligt EU:s kosttillskottdirektiv. Resultatet av aktionen blev att man hittade 779 fall av icke-godkända hälsopåståenden eller där man haft icke-godkända substanser i hälsokosten. I Sverige hittade Livsmedelsverket elva internetföretag med otillåtna ingredienter eller otillåtna hälsopåståenden. Kosttillskotten ifråga påstods bland annat kunna förebygga, behandla eller bota skelett-och ledsjukdomar samt att flera av hälsokosten innehöll ingredienter som inte var godkända enligt EU:s kosttillskottsdirektiv.

Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket är överlycklig över resultatet:

– Återigen visar det sig att det säljs kosttillskott med falska påståenden om hälsoeffekter och kosttillskott med förbjudna substanser som kan vara farliga för hälsan.

I 440 fall så stoppade EU-myndigheterna försäljningen av hälsokosten genom besök eller via sanktioner. I Sverige var det Livsmedelsverket som sökte upp kosttillskottaktörerna på internet. Livsmedelsverket kontaktade kommunerna där företagen var registrerade och kommunerna kontaktade företagen. Livsmedelsverket sade att det var svårare att införa restriktioner på länder utanför EU.

Ett annat syfte med denna aktion var att testa EU:s system som heter RASFF OCH ACC. RASFF går ut på att snabbt varna om livsmedel som kan utgöra risk för människors hälsa (Förordning (EG) 16/2011). ACC är ett adminstrativt stöd och samarbete och baseras på förordning (EG) nr 882/2004 som bland annat går ut på att kontrollera EU:s livsmedelslagstiftning. EU-myndigheter inom olika EU-länder delar på informationen om företagen de undersöker. RASFF innebär även att det förbjudna kosttillskottet inte släpps in EU-länder.

EU:S GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Hälsopåståenden är påståenden som uttrycker att hälsokosten har en postitiv effekt på hälsan. Exempel skulle kunna vara “C-vitamin är bra mot förkylning” eller “D-vitamin är bra för benstomme och immunförsvar”. Före vi gick med i EU var det fritt fram för hälsokostförsäljare att komma med sådana påståenden men i och med vårt EU-medlemskap så har EU instiftat nya lagar gällande hälsopåståenden. Regler vad kosttillskottförsäljare får skriva om sina produkter finns i EU:s   förordning (EG) nr 1924/2006 som började gälla i juli 2007. I Sverige började direktivet gälla år 2012 och försäljare av kosttillskott fick ta bort alla hälsopåståenden från sina hemsidor som inte var godkända. EU-kommissionen har ett register över vilka hälsopåståenden som får användas och Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som ser till att försäljare av hälsokost följer reglerna.  Kosttillskottförsäljare måste ansöka om godkännande från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food and Safety Agency) där EFSA avgör om hälsopåståenden har “vetenskapligt stöd”, om påståendet är fördelaktigt för målgruppen. Uttrycket “probiotika” är till exempel inte tillåtet i märkning och marknadsföring av livsmedel.

Förutom näringsdeklaration är det vissa meningar som är obligatoriska i märkningen när hälsopåståenden görs:

  1. Ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
  2. Den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för att den påstådda gynnsamma effekten ska uppnås.
  3. I de fall det är aktuellt, en varning riktad till personer som bör undvika att använda produkten.
  4. En lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk.
socialdemokraterna_hemopati_eu direktiv_förbud_kosttillskott_
Regeringen Löfven är oftast väldigt flitig på att implementera EU:s direktiv gällande alternativmedicin och kosttillskott. Varje gång ett EU-direktiv om hälsa implementeras i Sverige så minskar utrymmet för alternativmedicinen. Nere i Bryssel så röstar socialdemokraterna uteslutande för mer styrning från EU.

SUMMERING EU:S GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Kommer EU att förbjuda “icke-godkända hälsopåståenden” på bloggar och hemsidor i syfte att  “skydda människors hälsa”? Tittar man på den utveckling som sker i Sverige gällande alternativmedicin och EU så går alternativmedicinen mot en förlust.  Friska människor genererar   inga inkomster åt läkemedelsindustrin.

En sak är jag dock väldigt  övertygad om  – tack vare vårt medlemskap i EU så har vi medborgare har fått mindre chans  att påverka hälsopolitiken som förs i Sverige.

 

Relaterat:

Konsumentverket jagar “icke-godkända hälsopåståenden.

https://setterwalls.se/aktuellt/artikel/dom-fran-marknadsdomstolen-om-otillatna-halsopastaenden

Livsmedelsverket om EU:s aktion gällande hälsopåståenden:

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/otillatna-kosttillskott-avslojade-i-eu-aktion

Är Förenta Nationernas regelverk för mat Codex Alimentarius källan till attackerna mot alternativmedicinen globalt?

jmm.nu Förenta Nationernas Codex Alimentarius.

Förbjudet att märka produkter som LCHF:

https://www.svd.se/fler-halsopastaenden-forbjuds

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.