EU:S ENERGIUNION OCH ELPRISKRISEN

December 2022 Sverige har inte bara ett ostablit energisystem med skenande elpriser, vi har en elpriskris där Sverige måste omförhandla EU:s Elmarknadsdirektiv för svensk del för att få ned elpriserna på rimlig nivå.  https://rumble.com/embed/v1zq1x8/?pub=fyoft Min vlogg ovan om detta ämne.  ELPRISKRIS OCH PRISSÄTTNINGSMODELL    Det är ingen tvekan om att situationen hade varit annorlunda i…

This content is for Standard members only.
Login Join Now