EU:S GRÖNA DEAL KOMMER ATT PÅVERKA DIG

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

Januari 2021

EU:s bidrag för att rädda världen från de “fruktansvärda” klimatförändringarna kallas EU green deal eller “Den europeiska gröna given”. EU-kommissionen vill även ha en europeisk klimatlag gällande reducering av utsläpp av växthusgaser vilket innebär en utsläppsminskning på minst 55 % fram till 2030. Detta ska vara ett bindande mål och farbror Löfven sade givetvis ja (via Europeiska Rådet). 

Något som även ingår i denna gröna deal är EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.   EU vill bland annat stärka skyddade områden i Europa. Man vill införa skyddade områden för minst 30% av landytan och 30% av havet. Detta kommer att innebära att vi inte får beträda eller nyttja dessa områden. EU menar att områden såsom jordbruk, fiske och skogsbruk är områden som kommer att påverkas i mångfaldsarbetet (förbjudas, kontrolleras eller starkt begränsas). Projektet kallas Natura 2000 och existerar redan i Sverige. EU säger ochså att “ingen ska lämnas utanför” (ingen slipper undan?) denna gröna deal och att hela EU ska bli klimatneutralt till år 2050 och därför måste  EU:s ekonomier och samhällen transformeras.

EKO-DIKTATUR

En kritiker till denna gröna deal är Eric Heymann från Deutsche Bank. Heymann nämner bland annat att för tillfället så märker gemene man inte så mycket av EU:s klimatambitioner men detta kommer att ändras på.

Heymann säger att just nu har vi fått höjda skatter och avgifter gällande energi vilket gör att uppvärmandet av våra bostäder har blivit dyrare och detta beror i sin tur på klimatlagar. Vissa länder har satt energieffektivitetsregler var gäller byggande av hus och bostäder. Detta märker vi av i nuläget. Men i nuläget så påverkar klimatpolicy oss i en relativt låg grad – vi bestämmer i princip själva hur mycket vi vill resa, vi väljer vilka transportmetoder vi använder, vi väljer om vi bor i hus eller lägenhet, vi väljer hur vi värmar upp våra hem, vi bestämmer själva hur mycket elektronik vi har i vårt hem och hur ofta vi använder dem, vi får själv välja om vi vill äta kött eller exotiska frukter.

Heymann menar att om vi ska uppnå EU:s klimatmål så måste vi alla ändra våra beteenden inom dessa områden. Detta kommer att innebära att man kommer att kraftigt höja priserna för vissa varor i syfte att få oss att ändra på våra vanor (cirkulär ekonomi). Heymann pratar även om att dessa klimatmål kan resultera i en slags “eko-diktatur“. Vad händer till exempel om en husägare inte vill omvandla hans hus till ett hus med nollutsläpp?  Vad kommer att hända med företagen inom EU om EU höjer koldioxidavgifterna kraftigt? Dessa företag kanske måste investera i dyr klimatvänlig teknologi. Kommer EU att kompensera dem för detta? För om inte så riskerar de att bli utklassade av företag utanför EU.

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "EU:S GRÖNA DEAL KOMMER ATT PÅVERKA DIG"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.