EU VILL TA ÖVER SVENSKA FÖRSVARSINDUSTRIN

pesco_eu_sverige_nato
By Tim Rademacher - commons file, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59813898

Juni 2018

Mikael Jansson från Alternativ för Sverige talar i riksdagen om att EU vill skapa en EU-arme och ta över försvarsindustrierna i sina medlemsländer.

Mikael Jansson:

Vi minns alla socialdemokraternas helomvändning i EU-frågan och folkomröstningen 1994 om medlemskap i EU. Anhängarna gjorde gällande att EU  bara rörde sig om ett samarbete. Det var redan då vid den tiden tydligt att EU hade överstatliga tendenser och att EU inte bara var ett samarbete. Bland EU-anhängarna fanns säkert de som inte förstod hur EU skulle utvecklas. Det fanns även de som förstod men som gillade utvecklingen med en överstat som sakta utvecklas bakom kulisserna.

EU MONSTERSTAT

Det känns för alla och envar hur EU har utvecklats. sen dess. Jag tillhör idag Alternativ för Sverige och kan konstatera att  formerna för en ny monsterstat har börjat ta en allt fastare form och beslutanderätten sakta, steg för steg, flyttas från huvudstäderna till Bryssel. Bryssel har utvecklats till ett maktcenter,  frigjort från medlemsländerna. Bryssel-byråkratin har idag en egen röst och ser ned på medlemsländerna. EU-rätten står över medlemsländernas grundlagar.

SWEXIT

Det handlar inte bara om en EU-nationalsång, EU-flagga och en gemensam yttre gräns utan inre gränser. Det handlar också om tankar om kommande beskattningsrätt och en EU-krigsmakt. Låter vi byråkraterna hållas så kommer de att stöpa makten i sin egen form. Steg för steg, sakta, bit för bit utvecklas monsterstaten. Vi ser idag också en annan utveckling. Vi ser att EU-kolossen vacklar. Brexit, britterna har folkomröstat för att lämna EU.  Låt oss göra som britterna – lämna EU. Låt oss finnas på samma villkor som Norge och Schweiz har.

TA ÖVER FÖRSVARSINDUSTRIER

EU-kommissionen har lagt ett konkret förslag om att militarisera EU.  Det gäller både ett EU-försvar men det ingår även att ta kontroll över medlemsländernas försvarsindustrier. Naturligtvis motsätter sig Alternativ för Sverige en militarisering av EU. Europaparlamentet röstade i november 2016 för ett gemensamt EU-försvar. Ledamöterna från de svenska allianspartierna röstade för ett gemensamt EU-försvar. EU:s övertagande av makt är allt som oftast dolt i dimridåer.

Lika alarmerande som planerna på EU:s gemensamma krigsmakt är ambitionen att EU.s försvarsbyrå ska ta politisk kontroll över medlemsländernas försvarsindustrier. Försvarsupphandlingsdirektivet medger att medlemsländerna direktupphandlar försvarsmateriel från egen industri. Nu har EU ändrat strategi och vill politisera villkoren för försvarsindustrin på EU-nivå. På EU-kommissionens förslag upprättas nu  programmet för utveckling av försvarsindustrin.

 

Hemsida Alternativ för Sverige:

https://alternativforsverige.se/

foto:

By Tim Rademacher – commons file, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59813898

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

 

Be the first to comment on "EU VILL TA ÖVER SVENSKA FÖRSVARSINDUSTRIN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.