EU VILL BESKATTA SVERIGE

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

Juni 

Sara Skyttedal från KD skriver på SVD om att EU vill börja beskatta Sverige. Artikeln ligger bakom betalvägg. 

Sara Skyttedal: 

EU-kommissionens förslag till EU-skatter.

Det finns nu förslag på bordet om att införa en lång rad av EU-skatter, bland annat en ny typ av europeisk bolagsskatt. En färsk opinionsundersökning från Demoskop visar att svenskarna med överväldigande majoritet tycker detta är en dålig idé. Det finns all anledning för svenska politiker att ta intryck av den nationella opinionen i frågan, när förhandlingarna i frågan nu går in i nästa fas.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.