RESTRIKTIONER PÅ SOCIALA MEDIER INFÖR EU-VALET 2019

european parliamental election 2019_vote_populism_

Maj 2019

Tack vare påtryckningar från EU-kommissionen har IT-jättarna börjat censurera “opassande innehåll” på sina plattformar samt att man kan bli stoppad att annonserna om “politik och frågor av nationell betydelse”.

EU’S KAMP MOT “FALSKA NYHETER”

EU-kommissionen har under lång tid uttryckt oro att “falska nyheter” på sociala medier ska påverka valutgången inför Europaparlamentsvalet 2019.

EU-kommissionen definierar falska nyheter som:

“Falsk eller missledande information som presenteras och marknadsförs för ekonomisk vinning eller som har som syfte att vilseleda allmänheten och åsamka dem skada”. 

När det gäller påverkanskampanjer och desinformation  sade vice-presidenten för EU:s digitala inre marknad Andrus Ansip i april 2018 att: “plattformar på internet har en viktig roll att spela när det gäller att bekämpa desinformation som hotar vår demokrati”.

EU-kommissionär Mariya Gabriel sade vid samma tidpunkt att “alla onlineplattormar bör agera efter kommissionens  handlingsplan så att EU-medborgarna är skyddade från desinformation”.

Skulle IT-jättarna inte åtlyda denna uppmaning  menar Maryia Gabriel att EU-kommissionen kommer att vidta lagstiftning.

european election 2019_eu-commission censorship internet_mariya

EU-kommissionär Mariya Gabriel vill att IT-plattformarna ska bedriva “självreglerande åtgärder” för att bekämpa desinformation på deras plattformar. Skulle IT-jättarna inte åtlyda detta  kommer EU-kommissionen att vidta lagstiftning.

CODE OF PRACTICE ON DISINFORMATION

Därför lanserade EU-kommissionen  ett projekt under 2018 som kallas Code of Practice on Disinformation vars syfte är att skydda Europaparlamentsvalet 2019 mot desinformation.  Detta projekt ingår i EU:s projekt som kallas “den digitala inre marknaden”. Den digitala inre marknaden innebär att EU vill ha centraliserad kontroll över det europeiska internet gällande handel och tjänster istället för de olika regelverk som nu existerar för varje EU-land. (EU vill harmonisera regelverken).

Code of Practice on Disinformation  innebär bland annat att a) IT-plattformarna ska visa utökad transparens gällande vem som står bakom annonser  på deras plattformar. b) förbjuda eller införa restriktioner för annonsering som riktar in sig på specifika målgrupper. c) inskränka inkomsterna för de som publicerar “desinformation“. d)  se till att faktagranskare finner och rapporterar desinformation. e) stödja kvalitetsjournalistik.

Faktagranskarna som arbetar för Facebook kommer från International Fact Checking Network (IFCN). Föga förvånande ser vi att IFCN är sponsrad av personer och grupper som Arthur M. Blank Family Foundation, the Duke Reporters’ Lab, the Bill & Melinda Gates Foundation, Google, the National Endowment for Democracy (CIA), the Omidyar Network, the Open Society Foundation (George Soros) och Park Foundation.

EU har sedan tidigare lanserat ‘East StratCom Task Force’ vars syfte bland annat är att hantera rysk desinformation på internet.

IT-JÄTTAR RAPPORTERAR TILL EU-KOMMISSIONEN

EU:s Code of Practise on Disinformation innebär även att IT-plattformarna lämnar månatliga rapporter till EU-kommissionen om hur deras arbete mot falska nyheter inför EU-valet fortskrider. I Facebook februarirapport år 2019 meddelar Facebook  att de får hjälp av Världshälsoorganisationen (WHO) samt CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) att hitta desinformation gällande vaccin. När “missledande påståenden” om vaccin hittas  “vidtas åtgärder mot dessa” och man förhindrar även annonsering om vaccin som är missvisande. Facebook skriver också att de reducerar rankningen för de grupper som sprider desinformation om vaccin. Det blir svårare att hitta dessa grupper och inlägg via sökningar på Facebook (shadow banning). Samma procedur tillämpas på Instagram.

Facebook:

“We will reduce the ranking of groups and Pages that spread misinformation about vaccinations in News Feed and Search. These groups and Pages will not be included in recommendations or in predictions when you type into Search”.

Man kan vidare läsa att EU har förbjudit att man som person får annonsera i ett annat EU-land än det som man är folkbokförd i.  Facebook skriver  att de har tusentals medarbetare som jobbar emot fake news i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Facebook nämner  i februarirapporten alla sidor och konton som de har tagit bort som på något sätt var “fake”: England 137 konton, Rumänien: 31 konton, Moldavien: 168 konton…

GOOGLES SÖKRESULTAT VISAR “KORREKT INFORMATION”

EU-kommissionen skriver i sin press release från januari 2019 att Google gör “framsteg” i sitt arbete mot “bedrägliga hemsidor” (imposter websites). EU-kommissionen skriver även att det är bra att Google har ändrat sina sökalgoritmer ( its ranking algorithms prioritise relevant) så att sökresultaten ger autentisk och korrekt information  (authentic and authoritative information in the search results) samt att funktionen Fact Check Label nu är tillgänglig i EU:s 28 medlemsländer.

EU-kommissionen skriver att Twitter gör framsteg i sitt arbete emot “inauthentic content and disinformation”. EU-kommissionen är dock missnöjd med att Twitter inte gör tillräckligt för att stoppa annonser från “spridare av desinformation” (purveyors of disinformation). EU-kommissionen skriver att de är glada att representanter för marknadsföringsbranschen har närmat sig och promotar Code of Practice on Disinformation. EU-kommissionen är dock missnöjd med att inte tillräckligt många företag och annonsörer stämmer upp i kören att motarbeta falska nyheter.

EU-kommissionen skriver i samma rapport att antalet falska hemsidor måste reduceras. En falsk hemsida enligt EU-kommissionen är “en hemsida som liknar en medial hemsida och vars syfte är att sprida desinformation”.

EU-kommissionen:

“There should also be a reduction in the number of fake websites: i.e. sites that are designed to look like those of a particular media outlet or legitimate political candidate and whose intention is to promote disinformation”.

EU-kommissionen vill även att “falska konton som manipulerar den allmänna opinionen” måste reduceras. Plattformarna måste se till att minska dessa kontons inflytande och synlighet

EU-kommissionen:

“The Code should also contribute to a reduction of fake accounts that manipulate public opinion by spreading and amplifying disinformation. Consumers should also be able to easily identify and report information they receive as disinformation, and platforms will take action to reduce the visibility and dissemination of this content”.

EU satsar fem miljoner euro år 2019 mot desinformation.

EU håller på att implementera det system som kallas Rapid Alert System vars syfte är att informera EU-länder om pågående “desinformationskampanjer” i realtid. På så sätt kan EU-länder agera tillsammans mot hotet. Det kan hända att EU inför sanktioner mot de saker de anser är ett hot i samband med val (Jag antar att EU-kommissionen menar att man kommer att hota med ekonomiska sanktioner mot IT-plattformar om de inte tar bort material som kommissionen inte gillar). 

code of practise on disinformation_censorship internet eu

EU-kommissionen är nöjd att Google numera visar “authentic and authoritative information in the search results”. EU-kommissionen vill även att antalet “falska hemsidor” på internet reduceras.

auktoritet sidor facebook_eu-valet 2019_vaccin

Bild ovan: En person på Facebook som driver en vaccinkritisk grupp  fick detta meddelande där det står att hon måste ansöka om att bli auktoriserad att publicera artiklar i sin egen grupp på Facebook. Detta är ett resultat av Code of Practice on Disinformation.

Video ovan: EU-kommissionären för Säkerhetsunionen Julian King håller ett tal på #Disinfo Week i Bryssel tillsammans med Atlantic Council. Atlantic Council är Nato:s tankesmedja och de  samarbetar med Facebook som faktagranskare.   I april 2018  kontaktade EU-kommissionen IT-jättarna och bad dem ta ställning mot politisk desinformation på deras plattformar bland annat genom  Code on Practice on Disinformation. King säger att detta projekt absolut inte har något att göra med censur.

code of practice on disinformation

 

“AUKTORISERAD” ANNONSÖR

För att kunna annonsera politiskt på IT-plattformarna inför EU-valet 2019  måste du auktoriseras av Facebook. Orsaken till auktoriseringsregeln är EU:s kamp mot “falska nyheter”. Jag brukar själv annonsera regelbundet på Facebook och det har egentligen aldrig varit några stora problem men när jag  försökte aktivera en annons som jag har använt förut på Facebook möttes jag av följande meddelande:

europaparlamentsvalet 2019_annonsering facebook_auktorisering

Bild ovan: “Sidor måste auktoriseras för att kunna köra annonser som rör politik och frågor av nationell betydelse”.

eu-valet 2019_annonsering politik_regler

Bild ovan: numera måste man vara auktoriserad annonsör på Facebook.

För att jag skulle auktoriseras för  annonsering på Facebook  var jag tvungen att skicka en kopia på mitt ID till fejjan samt att jag var tvungen att implementera tvåfaktorsautentisering (logga in med två koder  för att komma in på Facebook). Den annons som jag villa annonsera godkändes inte (artikel om klimatet) även fast det har fungerat förut.

annonseringsregler facebook_europaparlamentsvalet 2019_val_

“Annonsen följer inte våra annonseringsregler…..”

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterat:

EU:s princip om “rätten att bli glömd” – mer internetcensur från EU:

jmm.nu rätten att bli glömd

Vilken skada kommer EU:s copyrightdirektiv att åsamka internet? Läs och avgör själv:

jmm.nu EU och copyrightdirektivet

Bonniermedia och det svenska politiker etablissemanget pushar för censur på sociala medier:

jmm.nu Bonniermedia och censuren på sociala medier

 

copyright ©Jan Malmstad

2 Comments on "RESTRIKTIONER PÅ SOCIALA MEDIER INFÖR EU-VALET 2019"

  1. Jocke Jockmeister | 2019-08-05 at 4:23 pm | Reply

    Ja, då kan dom ju börja med att granska sig själva, sin ljugande säkerhetstjänst, sitt slingrande, ljugande bank- och finansväsen, all företagspropaganda, alla tvetungade bryssellobbyister, alla skatteparadis, allt politiskt maövrerande fyllt med lögner och undanhållen information.

    Men det är ju skillnad på folk och folk som sagt … pöbeln och de ovanför som är mer värda och ska få tala om för alla nadra vad som är sanning och lögn.

  2. Under den definitionen skulle man tvingas att stänga ner hela det svenska MSM.

Leave a Reply to Jocke Jockmeister Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.