23/05/2024

1 thought on “SKA SVERIGE BLI EU:S VINDKRAFTSKOLONI? (EU:S TAXONOMI)

  1. Det blir bara värre och värre !
    Låt oss ordna så att det blir nyval och får bytt regering
    samt att vi lämna det numera korrupta EU – en SWEXIT snarast.
    Våra poliktiker ser bara till sina egna fördelar och karriärer och skit högaktningsfullt i sina medborgare väl och ve, det gäller särskilt i Sverige.
    Hoppas att vi kan ställa alla dessa till svars för allt slöseri och misskötsel av landet – och ge dem det dom förtjänar samt expropiera allt det dom har tillskansat sig på medborgarnas bekostnad.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.