SKA SVERIGE BLI EU:S VINDKRAFTSKOLONI? (EU:S TAXONOMI)

April 2021

Miljöexperten Björn Gillberg berättar att en enorm utbyggnad av vindkraft kommer att ske i Sverige om EU:s förslag om taxonomi går igenom. Hela Sveriges kust kommer att ha havsbaserade vindkraftsbyggen och notan kommer den svenska elkonsumenten att stå för. FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling ligger som grund för EU:s plan. 

 

90 000 HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK I ÖSTERSJÖN  

   Enligt ett dokument från EU-kommissionen som Gillberg har hittat så kan man läsa vilka planer EU-kommissionen har för Sverige vad gäller vindkraft. EU:s plan verkar vara att göra Sverige till en vindkraftskoloni som ska förse resten av Europa med vindkraftsel. I dokumentet framgår det att EU:s plan är  att EU ska bli fossilfritt till år 2050 och då måste man investera i havsbaserad vindkraft svarande mot 450 Gigawatt. Räknar man om detta till vindsnurror så kommer det att behövas cirka 90 000 havsbaserade vindsnurror fram till 2050. Fram till år 2030 vill man ha havsbaserad vindkraft för 60 GW vilket är samma som 12 000 vindsnurror. Dessa vindsnurror ska framför allt byggas i norra Europa och Östersjön ända från Haparanda i Norr, ned till Skåne och sedan vidare till Norge och runt kusterna i de andra länderna i Östersjön. 

 Gillberg säger att den svenska vattenkraften är livsviktig bland annat som reglerkraft till vindkraften eftersom vindkraften inte producerar el när det inte blåser. Just nu pågår det en gigantisk utbyggnad av vindkraft i Sverige och man planerar även bygge av vindkraft till havs i hela Östersjön. Gemene man har oftast inte har en aning om att allt detta pågår.

eu taxanomi_vindkraft_vattenkraft_skogsbruk

Bild ovan: enligt en undersökning som EU-kommissionen “beställt” så menar man att det är fullt möjligt att placera tiotusentals  havsbaserade vindkraftverk runt hela Östersjön. Notan kommer bland annat till de svenska skattebetalarna som får  kraftigt höjd nätavgift. 

SVENSKA FOLKET FÅR BETALA ELRÄKNINGEN

   I dokumentet Baltic Sea Offshore Windjoint Declaration Intent kan man läsa att länderna runt Östersjön samlades år 2020 och kom fram till gemensamma satsningar på vindkraft runt Östersjön, något som bland annat Sverige skrev under. Kostnaderna för detta kommer att bli enorma och räkningen kommer att hamna på skattebetalarnas elräkningar i form av ännu högre priser för nätavgiften. Snurrorna kommer att finnas efter alla kuster runt hela Östersjön och det är huvudsakligen utländska bolag som ska bygga dessa vindsnurror. 

   Vindkraften kommer att behöva vattenkraft som reglerkraft och år 2008 började man jobba på att urholka den lagstiftning som styr utbyggnad av vattenkraft. Man vill göra det lättare att bygga ut  vattenkraft och man vill göra Sverige till en stor elexportör. EU ligger bakom och trycker på att Sverige ska bli en vindkraftskoloni som ska förse resten av Europa med vindkraftsel.

EU:S TAXONOMI

   Björn Gillberg från Värmlands Metanol säger i ovanstående video att EU-kommissionen kommer att komma med ett förslag om vad som ska anses vara hållbara investeringar (Agenda 2030 och hållbar utveckling) genom  en så kallad taxonomi. Taxonimi betyder klassificering och man kommer att klassificera vad som är hållbara och inte hållbara investeringar. Denna taxonomi kommer sedan att styra bankerna och finansvärlden inom EU där slutresultatet blir att endast “hållbara” företag får låna pengar. Denna taxonimi kommer att hjälpa EU att uppnå ett fossilfritt, resurssnålt och hållbart samhälle och syftet är att styra medlemsländernas ekonomier. 

SVENSK VATTENKRAFT OCH SVENSKT SKOGSBRUK INTE HÅLLBART

   Enligt EU:s taxonomi så är svensk vattenkraft inte hållbar, svenskt skogsbruk är inte hållbart, att tillverka biodrivmedel är inte hållbart trots att biodrivmedel bygger på att träden har fångat upp luftens  koldioxid och tillsammans med solljus gjort biomassa. Denna biomassa görs  etanol av som vi bränner i bilmotorer som resulterar i att koldioxid går tillbaks till atmosfären,  detta om något är cirkulär ekonomi.  Det enda som verkar vara hållbart enligt EU är vindkraftel och solkraftel och möjligtvis vätgas som bilar kan köras på. 

DEN EUROPEISKA SOVJETUNIONEN

   Gillberg menar att så här kan det gå när teknokrater i Bryssel ska bestämma över oss och bedöma vad som är hållbart och inte hållbart. Gillberg säger att man inte kan styra EU:s länder på detta vis eftersom länderna sinsemellan har vitt skilda förhållanden vad gäller tillgångar, naturresurser, skog, vattenkraft och jordbruksarealer. Om detta dokument går igenom så kan vi lägga ned svenskt skogsbruk, svensk vattenkraft och glömma planerna på att producera koldioxidneutrala biodrivmedel.

Gillberg menar att i takt med att EU-kommissionen alltmer lägger sig i våra liv kanske det är dags att döpa om EU till Europeiska Sovjetunionen.

eu taxanomi_vindkraft_socialdemokraterna

Stefan Löfven och Socialdemokraterna älskar iden om vindkraft. Faktum är att man gillar vindkraft så mycket att man försöker ändra lagen så att det inte går att överklaga planer för vindkraftsbygge. Under april 2021 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag om taxonomin. Stefan Löfven kan stoppa denna taxonomi genom att säga nej.

Jök-regeringen stödjer iden om EU:s taxonomi. 

 

Värmlands metanol hemsida

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below. 

1 Comment on "SKA SVERIGE BLI EU:S VINDKRAFTSKOLONI? (EU:S TAXONOMI)"

 1. Bekymmrad medborgare | 2021-04-22 at 11:13 am | Reply

  Det blir bara värre och värre !
  Låt oss ordna så att det blir nyval och får bytt regering
  samt att vi lämna det numera korrupta EU – en SWEXIT snarast.
  Våra poliktiker ser bara till sina egna fördelar och karriärer och skit högaktningsfullt i sina medborgare väl och ve, det gäller särskilt i Sverige.
  Hoppas att vi kan ställa alla dessa till svars för allt slöseri och misskötsel av landet – och ge dem det dom förtjänar samt expropiera allt det dom har tillskansat sig på medborgarnas bekostnad.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.