EU VILL HA INDIVIDUELL MÄTNING AV VÅR ENERGIFÖRBRUKNING

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

Juni 2020

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv går ut på, som namnet antyder, att hushålla med energin. EU menar att vi använder onödigt mycket energi och om vi minskar energianvändningen minskar vi även utsläppen av växthusgaser och på så sätt kan vi rädda planeten jorden. Man menar att jordens resurser är begränsade och därför måste vi hushålla.   Detta direktiv klubbades igenom år 2012 och EU-kommissionen vill ha ett bindande mål om 40 % energieffektivisering till år 2040.

EU-kommissionen vill gå in på individuell mätning över vår energiförbrukning, det vill säga punktmarkera varje bostad (individuell energikartläggning). Detta kallas IMD = Indivudal Metering and Debiting. Denna mätning gäller värme, kyla eller varmvatten för hushållsbruk. Man vill installera värmekostnadsfördelare på varje element i lägenheten. Vidare står det att vid nybyggnation ska nya smarta elmätare installeras så att energiförbrukningen kan mätas indivuduellt och detta gäller även vid större renovationer.

Regeringen Löfven har tidigare sagt nej till IMD eftersom de vet av erfarenhet att det inte är vare sig lönande eller energibesparande att installera IMD. På grund av detta har EU-kommissionen inlett ett överträdelseärende mot Sverige.  Nu verkar det som om regeringen Löfven kommer att ge med sig och ge klartecken till IMD. 

EU-kommissionen vill även ha en koldioxidfri byggnadssektor. Byggnader ska ha mät-och reglersystem som kontinuerligt mäter, analyserar och anpassar byggnades energianvändning (via A.I – Artificiell Intelligens).  För att kunna utföra individuell energimätning har riksdagen lagstiftat om detta och gjort ändringar i Jordbalken och Bostadsrättslagen.

Det är även Energieffektiviseringsdirektivet som ligger bakom iden om biodrivmedel till våra fordon. Till år 2030 ska andelen förnybar energi i transportsektorn vara 14 %. 

KONTROLL AV ENERGIANVÄNDNINGEN

När jag ögnar igenom Energieffektiviseringsdirektivet kan jag läsa att EU:s medlemsstater är skyldiga att utföra energibesparing. EU vill ha en förbättrad energieffektivitet inom transportsektorn vilket bland annat innebär “en övergång till cykel-, gång och kollektivtrafik samt stadsplanering som minskar behovet av transport”. Man ska hjälpa konsumenterna  att minska sin energianvändning. Energibesparingar kommer att ske i Sverige och EU på grund av policys som antagits inom EU och dessa energibesparingar ska vara infört senast 31 december år 2020.

Sverige och andra EU-länder ska redovisa för EU-kommissionen  de energibesparingar som uppnås under perioden 2021 till 2030 och man ska förklara sina insatser. EU-kommissionen rekommenderar att man inför ett kvotpliktssytem (dvs.  Sverige får en kvota hur mycket energi som vi får “förbruka”). EU kommer att bestämma kvoterna för energibesparingen som Sveriges elleverantörer sedan måste hörsamma. Om målen inte uppnås kommer åtgärder att vidtas från EU:s sida. 

Energibesparingen kommer att gå in på individnivå:

“Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunder av fjärrvärme, fjärrkyla och varmvatten för hushållsbruk tillhandahålls mätare till ett konkurrenskraftigt pris som korrekt visar deras faktiska energianvändning.”

Från och med oktober 2020 sker fjärravläsning av de smarta elmätarna. Smarta elmätare är ett krav från EU enligt direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG . 

Energieffektiviseringsdirektivet ska vara i kraft i alla EU:s medlemsländer senast 25 juni år 2020.  

 

Video ovan: reklam för EU:s energiunion där man binder ihop stamnätet och satsar på förnybar energi såsom vindkraft.

 

Vi kan även läsa att det är EU som ligger bakom iden med biodrivmedel. Dessa biodrivmedel har visat sig att fordon slukar mer bränsle och således har bilåkandet  i Sverige blivit änny dyrare. Biodrivmedel och dess inverkan på klimatet verkar vara försumbart. 

Samtidigt håller EU på med ett projekt i Sverige som går ut på att bygga “smarta städer”. Smarta städer innebär att mycket av vår energiförbrukning kommer att kontrolleras på distans (AI). 

 

 

Be the first to comment on "EU VILL HA INDIVIDUELL MÄTNING AV VÅR ENERGIFÖRBRUKNING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.