DEN FRIA RÖRLIGHETEN ETT HOT

16/7-2016

Enligt EU så syftar Den fria rörligheten inom EU  på att a) man kan söka jobb i ett annat EU-land. b) man kan arbeta där utan arbetstillstånd. c) man kan bo i det landet som man arbetar i medans man arbetar där. d) man kan stanna kvar när anställningen har upphört. e) man ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor samt alla andra sociala förmåner och skatteförmåner.

EU-medborgare kan även överföra vissa typer av sociala förmåner till det land där de söker arbete. T.o.m. medborgare som inte bor i ett EU-land ska ha rätt till ett EU-lands socialförsäkringssystem. man måste dock vara försäkrad i det landet.  I princip så kan man alltså säga att om en person kommer till Sverige och ser till och blir försäkrad och registrerad här så har denne rätt till alla sociala förmåner som en svensk har.

Det står bl.a. “Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad. Allt enligt principen om likabehandling och icke-diskriminering.”

EU:s FRIA RÖRLIGHET – KONSEKVENSER

Den fria rörligheten inom EU innebär alltså att folk kan komma hit till Sverige från andra EU-länder och jobba. Gå förbi på t.ex. en byggarbetsplats idag och du kommer att få höra många olika språk. Har du tur så kommer du även att få höra svenska. Anledningen till de olika språken på en byggarbetsplats är EU:s fria rörlighet. Sverige svämmas över av hantverkare från Polen och andra EU-länder. Stora byggherrar såsom Peab, Skanska etc. anlitar heller polsk arbetskraft där hantverkarna tjänar 40 kronor i timmen istället för kanske  140 kronor i timmen för en svensk hantverkare.

För ett antal år sedan så försökte Byggnadsfacket att kräva att även hantverkare från andra EU-länder ska ha samma lön och rättigheter som svenska hantverkare. Byggnadsfacket tog till stridsåtgärder mot det polska företaget Laval och hindrade dem att jobba i Sverige om de inte jobbade under samma villkor. Det var då som EU-kommissionen kom in och förbjöd svenska fackliga rörelser att utföra stridsåtgärder av detta slag. I och med detta beslut från EU så kan svenska fack inte göra något åt den lönedumpning som nu sker i Sverige i och med att utländska företag opererar under sämre villkor och löner. EU tycker nämligen att den fria rörligheten inom EU är viktigare än svenska kollektivavtal. Vi kommer att få se mer av denna vara eftersom det är praxis att fackliga rörelser och kollektivavtal alltid minimeras i EU-länder.

EU:s dröm är arbetare som slåss för att få jobben och som jobbar för minimilöner. Fackliga rörelser motarbetas regelbundet. I och med frihandelsavtal såsom TTIP så raseras alla hinder och låter amerikanska kapitalister komma in i Sverige och privatisera allt som går att privatisera.
En annan effekt av EU:s fria rörlighet är att våra löner hålls nere. I och med att lönerna från andra länder är låga så påverkar det oss. Man kan alltså säga att den fria rörligheten inom EU är ett direkt hot mot svenska kollektivavtal och löner.

 

 

 

 

Be the first to comment on "DEN FRIA RÖRLIGHETEN ETT HOT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.