EU OCH “RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”

eu censur internet rätten att bli glömd

April 2017

2014 så förkunnade EU-domstolen att sökmotorer måste ta bort länkar till  information som  anses vara  “oriktiga, irrelevanta, överflödiga eller sakna allmänintresse”.  Principen kallas “rätten att bli glömd”. 

År 2014 så klubbade EU-domstolen igenom att man har rätt att bli borttagen från sökmotorernas sökresultat. Bakgrunden till detta var en man i Spanien som klagat till spanska Datainspektionen när Googles sökresultat visade att hans hem låg ute på exekutiv auktion, vilket inte var fallet längre. Det fanns även information om mannens skuldsituation på webben.  Något som han menade  “kränkte hans personliga integritet”. Principen kallas för “rätten att bli glömd”.

EU-domstolen ansåg att människor kan ha rätt att få sina uppgifter “glömda” om dessa anses bryta mot ett unionsdirektiv som bl.a. ska skydda rätten till privatliv.

“ORIKTIG, IRRELEVANT ELLER SAKNAR ALLMÄNINTRESSE!”

EU-domstolen förkunnade:

“När det, efter en sökning på en persons namn, i förteckningen över sökresultat visas en länk till en webbsida som innehåller information om personen i fråga, kan den berörda personen således vända sig direkt till sökmotorleverantören eller, när denna leverantör inte rättar sig efter den berörda personens begäran, till behöriga myndigheter för att, under vissa förutsättningar, få denna länk borttagen från förteckningen  över sökresultatet”.

Sökmotorer inom EU är tvungna att avlänka till information som anses vara  “oriktiga, irrelevanta, överflödiga eller sakna allmänintresseÄven om uppgifterna var riktiga och publiceringen laglig när den skedde, kan det med tiden bli otillåtet  att samla och länka till sådan information”.

EU-domstolens dom är prejudicerande. Vilket innebär att denna princip ska gälla i hela EU. Den älskvärda EU-kommissionen har även  arbetat på en ny förordning där kraftiga bötesbelopp blir resultatet för den sökmotor som bryter mot reglerna. 

EU har även krävt att sökresultaten från andra länder ska avlänkas. Dvs.  det sökresultat som man får upp om man söker på t.e.x Google.com  istället för bara Google.se.  Övriga kontinenter har nu instiftat liknande avlänkningsregler och avlänkningen har ökat även där.

“DÖMT ATT MISSLYCKAS”

Peter Fleishcer från  Google:

“Om andra länder som även de har etablerat en liknande lag pushar för avlänkning så kommer det att innebära att Google måste avlänka överallt. Google anser att ett land inte ska bestämma vad för material som visas i ett annat land”.

Jimmy Wales – grundaren av Wikipedia – säger:

“Detta är ett spel som är dömt att misslyckas. Regeringar över hela världen kommer att säga: “Perfekt, vi söker bara om att informationen blir borttagen globalt”.

 

  Referens

Ny Teknik: EU och rätten att bli glömd

DN: EU och Internet

 

Be the first to comment on "EU OCH “RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.