SKA EU REGLERA SVENSKA LÖNER?

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

Oktober 2020

Sara Skyttedal på Facebook

DRA I BROMSEN – EU SKA INTE REGLERA LÖNER
▪ Idag väntas EU-kommissionen presentera sitt förslag på Europeiska minimilöner. Lönebildning förvandlas till EU-kompetens, trots att motsatsen uttryckligen står i fördragen. Och oaktat hur eventuella undantag för kollektivavtalsmodeller, som den svenska, skrivs in i lagstiftningen så blir konsekvensen i praktiken att vår arbetsmarknadsmodell existerar på nåder från EU-kommissionen och EU-domstolen. Så kan vi inte ha det.
▪ Det här är inte en isolerad händelse. Vi ser en lång rad initiativ från EU-kommissionen just nu, där frågor inom arbetsmarknadsområdet som tidigare inte reglerats alls – eller reglerats av medlemsstaterna – föreslås bli föremål för EU-lagstiftning. Det gäller allt från lönetransparens, till så kallat plattformsarbete till arbetstagares rätt att vara otillgängliga under fritiden. Ofta lovvärda förslag i sak – men inget som bör regleras från Bryssel. EU:s medlemsstater har olika arbetsmarknadsmodeller och måste fortsatt ha rätt att lösa dessa problem på egen hand.
▪ Kristdemokraterna varnade för denna utveckling tidigt, men svenska s-regeringen har valt att uppmuntra utvecklingen snarare än att bromsa. Nu krävs en ny svensk EU-politik. Kristdemokraterna gör vad vi kan i Europaparlamentet, men i grunden är det i ministerrådet – i kretsen av medlemsländer – där möjligheten att vända utvecklingen finns. Sverige måste nu söka stöd bland likasinnade länder och skicka en tydlig signal till EU-kommissionen att de slagit in på fel väg.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "SKA EU REGLERA SVENSKA LÖNER?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.