FRÅGOR PÅ BANKEN

Augusti 2017

Svenska banker kontaktar bankkontoinnehavare och ställer frågor om dennes  anställning, vad de ska göra med sina pengar, var de har fått sina pengar ifrån, vad syftet med deras transaktioner är?  Bankerna vill uppnå ”kundkännedom”.  Svarar inte bankkunden på frågorna så hotar banken med att frysa ens bankkonto.

Bankerna kontaktar sina kunder och ställer frågor om kundens anställning, vad denne ska göra med sina pengar, om kunden sparar några pengar, varifrån kundens pengar kommer ifrån m.m.   Om man inte svarar på de kränkande frågorna så hotas man med avstängning av bankkontot.

En bankkund fick detta brev av Sörmlands Sparbank:

”På grund av de regelverk vi lyder under behöver vi ha kundkännedom dokumenterad om alla våra kunder. Även om du har varit kund en längre tid behöver du lämna information kring syftet med affärsrelationen och hur du använder bankens produkter och tjänster. Vi saknar ditt svar. Om du inte kontaktar oss och skickar in de uppgifter som vi behöver kan vi dessvärre behöva begränsa åtkomsten till ditt konto och vissa tjänster i banken”.

bankernas frågor_EU_TAFT_FACTA_

 

EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

Den främsta anledningen till bankernas frågor är ‘lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism’ som kom 2009. Men denna lag baseras i sin tur på EU:s penningtvättsdirektiv. EU:s penningtvättsdirektiv handlar om att motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta direktiv säger att bankerna måste lära känna sina kunder bättre, bankerna måste uppnå det som kallas kundkännedom.  Anledningen till att bankerna måste uppnå kundkännedom är att de vill förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

FINANCIAL ACTION TASK FORCE

En annan orsak till bankernas frågor beror på FATF. FATF står för Financial Action Task Force eller Arbetsgruppen för finansiella åtgärder. FATF är ett oberoende mellanstatligt organ som bildades 1989 av G7-länderna. FATF tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. Sverige blev medlem i FATF 1990 och har tack vare sitt medlemskap förbundit sig att implementera FATF:s standarder.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.