EU-kommissionen vill att Sverige betalar för Storbritanniens utträde | Samhällsnytt

I dagsläget betalar Sverige ca 40 miljarder kronor i EU-avgift och är en av unionens största nettobetalare. Får EU-kommissionen som den vill kommer denna att höjas med ytterligare 15 miljarder, vilket skulle innebära en ökning på 35 procent. Tidigare har S och MP sagt sig vara emot höjningen medan stödpartierna C och L ser den som acceptabel. SD anser att med Storbritanniens utträde måste budgeten rimligen minska då antalet medlemsländer minskar, precis som den höjs då antalet medlemmar ökar. Sverige

Source: EU-kommissionen vill att Sverige betalar för Storbritanniens utträde | Samhällsnytt

EU-kommissionen vill att Sverige ska betala en galet hög summa i EU-avgift. Nu är det dags för ett Swexit 🙂

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.