EU JOBBAR MOT GLOBALT PANDEMIFÖRDRAG

DECEMBER 2022  EU arbetar tillsammans med Världshälsoorganisationen med att skapa ett globalt pandemifördrag där man eftersträvar en “global hälsoordning”. Projektet kallas EU Global Health Strategy och lanserades i november 2022.   Min vlogg om EUGlobalHealthStrategy. EU GLOBAL HEALTH STRATEGY    EU kallar projektet #EUGlobalHealthStrategy och man har börjat marknadsföra projektet.  Samarbetet sker med Världshälsoorganisationen som…

This content is for Standard members only.
Login Join Now